Op ons bureau faciliteren wij alle bijeenkomsten binnen de geldende gezondheidsmaatregelen

Een goede strategie is geen toeval

Onze opdrachtgevers willen vandaag onderzoeken hoe de wereld er morgen uit ziet. Om vervolgens een nieuwe invulling aan hun purpose te geven. En een goede strategie te maken. Thaesis betrekt sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie vanaf het allereerste moment. En als onderdeel van onze werkwijze leren wij teams anders werken. Zo wordt snel en succesvol (re)organiseren onderdeel van het plan.

Want een goede strategie is geen toeval. Van crisis naar continuïteit.

Wat vragen onze opdrachtgevers?

Ik wil…

Onderzoeken hoe de wereld er straks uit ziet

De maatschappij is volop in beweging en technologische doorbraken volgen elkaar in snel tempo op. In opdracht of samen onderzoeken wij aan de hand van te ontwerpen scenario’s hoe de wereld van morgen er uit gaat zien. Met betrouwbare expertise van binnen én van buiten uw sector. Met een grote mate van snelheid en openheid naar de omgeving. En met onafhankelijk en feitelijk trendonderzoek. Zo komt u tot betere strategische besluiten, die straks bijdragen aan uw continuïteit.

Een nieuwe invulling aan onze purpose geven

Uw purpose was er al, nu is het moment om er een nieuwe invulling aan te geven. Met purpose geeft u richting aan strategische besluiten, doelstellingen en gedrag. Het is uw strategisch kompas. Hoognodig in een turbulent tijdsgewricht waarin disruptieve ontwikkelingen de status quo doorbreken. Hoe maakt uw organisatie de wereld straks mooier en beter? Wij werken op hoog tempo in interactie met uw leiderschap. Met aandacht voor en kennis van de grote strategische vragen in uw sector.

Snel en scherp strategisch herijken

Een goede strategie geeft focus. En die ontstaat door het maken van duidelijke keuzes. Over uw bestaansrecht in de wereld van morgen. Over uw toegevoegde waarde. U wenst tegelijkertijd niet te verstarren. Strategisch wendbaar blijft u door snel en scherp strategisch te herijken. Als standaardonderdeel van elke opdracht dragen wij onze werkwijze bij strategievorming over aan uw team. Want een goede strategie kan niet zonder een uitstekend geëquipeerd team.

Snel en wendbaar (re)organiseren

Een veranderende context, nieuwe invulling van uw purpose en strategische herijking leiden tot nieuwe (re)organisatievragen. Om snel en succesvol te kunnen (re)organiseren, werken wij samen met uw leiderschap aan beantwoording en inrichting. Dat doen wij op wekelijkse basis met expertadvies, begeleiding en interventies. Zo zorgen wij op het juiste moment en daar waar het nodig is voor het juiste effect. Zo blijft u wendbaar om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Anders leren werken

Nieuwe strategische vraagstukken vragen om nieuwe manieren van werken. Wij leren continue met en van onze opdrachtgevers. Over welke methoden en tools wanneer effectief zijn. Over hoe we ook digitaal met elkaar in verbinding kunnen blijven. Anders leren werken begint met bewustzijn. Over welke zienswijzen, overtuigingen en rituelen binnen uw organisatie worden gedeeld. Over hoe kennis en ervaring nu worden gedeeld. Over wat nu nodig is. Samen gaan wij ontdekken hoe anders ook voor u kan werken.

 

View All Features
Welke trends volgen en duiden wij?

Publicaties van onze adviseurs

Terwijl de zomer bijna op zijn einde loopt en we (hopelijk!) een beetje uitgerust terugkeren naar ons werk, houdt de wereld zijn adem in. Hoe gaan de laatste maanden van 2020 eruit zien? Nu thuiswerken alleen wordt onderbroken voor strategische of inspirerende bijeenkomsten moeten verwachtingen worden bijgesteld. Wat voor effect gaat dit jaar op de… Lees Meer

Verder lezen

🍅 Wij zijn een klein landje dat groot is in landbouw. ’s Werelds grootste producent van tomaten, uien én aardappelen. Een derde van alle zaden voor groenten komt oorspronkelijk uit ons land. Al met al zijn we de op een na grootste voedselproducent ter wereld. De enige die meer produceert is Amerika – met 270… Lees Meer

Verder lezen

25 procent. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is dat het aantal van een groep dat je mee moet krijgen voor een moeilijke verandering. Daarna gaat de overige 75 procent veel sneller overstag. 🏁 Niet de laatste loodjes, maar de eerste loodjes zijn het zwaarst. De verduurzaming van de energiesector… Lees Meer

Verder lezen

Het was een van de eerste sectoren die in de problemen kwam: de mobiliteitssector. Alle vervoerders door de lucht, over het spoor en over het water kregen te maken met dalende aantallen en vergaande maatregelen. Nog voordat de scholen dicht waren, stond KLM al op de stoep bij de overheid voor staatssteun. 🌄Tegelijkertijd is het… Lees Meer

Verder lezen

Op het gebied van strategie voor organisaties is er veel onzekerheid op de lange termijn. Wat kunnen we straks weer doen? Hoe lang duren welke maatregelen? En wat zijn de lange termijn effecten van deze crisis op ons gedrag, regelgeving en technologie? Tegelijkertijd wordt er nu actie gevraagd van organisaties om zich aan te passen… Lees Meer

Verder lezen

Heb je altijd al willen weten hoe het is om te leven in historische tijden? Of was je achteraf gezien misschien liever onwetend gebleven? Na de eerste fase van adrenaline, aanpassingsvermogen en crisismanagement als reactie op het coronavirus, volgt ook bij Thaesis een fase van herbezinning. In de nieuwe werkelijkheid waar we ons sinds twee weken… Lees Meer

Verder lezen

Bij de grootste verbouwing van de verzorgingsstaat in 2015 kregen gemeenten de touwtjes volledig in handen binnen het sociaal domein. Zorgorganisaties, onderwijs en toekomstige werkgevers zoeken sindsdien samen met gemeenten naar manieren om de burger sneller en beter te helpen. Duizenden organisaties samen met honderden gemeenten zoeken zo naar betere oplossingen. Maar hoe werk je… Lees Meer

Verder lezen

Rond de eeuwwisseling maakte de journalistiek zich weinig zorgen. Onderzoeksjournalisten werkten maanden lang aan één artikel. Kranten verkochten adverteerders ‘nee’, omdat de beschikbare ruimte maanden van tevoren uitverkocht was. Abonnees waren behoorlijk trouw aan hun nieuwsmedium. Digitale transformatie zorgde niet alleen voor een versnelling van journalistieke innovatie, maar ook voor een erosie van de betalingsbereidheid… Lees Meer

Verder lezen

Wie dacht dat hij na het afronden van zijn studie klaar was met de studieboeken, komt van een koude kermis thuis. Jong en oud, basisschoolleerling en werknemer: iedereen leert tegenwoordig een leven lang. Dat vraagt om de nodige veranderingen binnen het onderwijs en de manier waarop wij tegen leren aankijken. De snelheid waarmee onze wereld… Lees Meer

Verder lezen
Maandelijks inspiratie uit onze adviespraktijk ontvangen?

TRNDR MONTHLY BY THAESIS

Inschrijven