Een goede strategie is geen toeval

Onze opdrachtgevers willen vandaag onderzoeken hoe de wereld er morgen uit ziet. Om vervolgens een nieuwe invulling aan hun purpose te geven. En een goede strategie te maken. Thaesis betrekt sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie vanaf het allereerste moment. En als onderdeel van onze werkwijze leren wij teams anders werken. Zo wordt snel en succesvol (re)organiseren onderdeel van het plan.

Want een goede strategie is geen toeval. Van crisis naar continuïteit.

Wat vragen onze opdrachtgevers?

Ik wil…

Onderzoeken hoe de wereld er straks uit ziet

De maatschappij is volop in beweging en technologische doorbraken volgen elkaar in snel tempo op. In opdracht of samen onderzoeken wij aan de hand van te ontwerpen scenario’s hoe de wereld van morgen er uit gaat zien. Met betrouwbare expertise van binnen én van buiten uw sector. Met een grote mate van snelheid en openheid naar de omgeving. En met onafhankelijk en feitelijk trendonderzoek. Zo komt u tot betere strategische besluiten, die straks bijdragen aan uw continuïteit.

Een nieuwe invulling aan onze purpose geven

Uw purpose was er al, nu is het moment om er een nieuwe invulling aan te geven. Met purpose geeft u richting aan strategische besluiten, doelstellingen en gedrag. Het is uw strategisch kompas. Hoognodig in een turbulent tijdsgewricht waarin disruptieve ontwikkelingen de status quo doorbreken. Hoe maakt uw organisatie de wereld straks mooier en beter? Wij werken op hoog tempo in interactie met uw leiderschap. Met aandacht voor en kennis van de grote strategische vragen in uw sector.

Snel en scherp strategisch herijken

Een goede strategie geeft focus. En die ontstaat door het maken van duidelijke keuzes. Over uw bestaansrecht in de wereld van morgen. Over uw toegevoegde waarde. U wenst tegelijkertijd niet te verstarren. Strategisch wendbaar blijft u door snel en scherp strategisch te herijken. Als standaardonderdeel van elke opdracht dragen wij onze werkwijze bij strategievorming over aan uw team. Want een goede strategie kan niet zonder een uitstekend geëquipeerd team.

Snel en wendbaar (re)organiseren

Een veranderende context, nieuwe invulling van uw purpose en strategische herijking leiden tot nieuwe (re)organisatievragen. Om snel en succesvol te kunnen (re)organiseren, werken wij samen met uw leiderschap aan beantwoording en inrichting. Dat doen wij op wekelijkse basis met expertadvies, begeleiding en interventies. Zo zorgen wij op het juiste moment en daar waar het nodig is voor het juiste effect. Zo blijft u wendbaar om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Anders leren werken

Nieuwe strategische vraagstukken vragen om nieuwe manieren van werken. Wij leren continue met en van onze opdrachtgevers. Over welke methoden en tools wanneer effectief zijn. Over hoe we ook digitaal met elkaar in verbinding kunnen blijven. Anders leren werken begint met bewustzijn. Over welke zienswijzen, overtuigingen en rituelen binnen uw organisatie worden gedeeld. Over hoe kennis en ervaring nu worden gedeeld. Over wat nu nodig is. Samen gaan wij ontdekken hoe anders ook voor u kan werken.

 

View All Features
Welke trends volgen en duiden wij?

Publicaties van onze adviseurs

Dat de toekomst duurzamer moet, daar lijken velen het inmiddels wel over eens. Maar wat houdt dat precies in? Minder plastic afval in de zee? Minder uitstoot van fossiele brandstof? Of gaat het verder dan dat? Wie in de Van Dale zoekt naar het woord ‘duurzaam’, stuit op een definitie die breder te interpreteren is:… Lees Meer

Verder lezen

De financiële beurs. Het klimaat. De samenleving. Allemaal kunnen ze onder invloed van geleidelijke veranderingen abrupt uit hun eigenwicht gebracht worden, om vervolgens weer naar een nieuwe balans te zoeken. Een kantelpunt, dat niemand aan ziet komen maar achteraf zonneklaar is. Of zoals dit artikel in NRC Handelsblad het mooi verwoordt: In de achteruitkijkspiegel is het helder.… Lees Meer

Verder lezen

Terwijl de zomer bijna op zijn einde loopt en we (hopelijk!) een beetje uitgerust terugkeren naar ons werk, houdt de wereld zijn adem in. Hoe gaan de laatste maanden van 2020 eruit zien? Nu thuiswerken alleen wordt onderbroken voor strategische of inspirerende bijeenkomsten moeten verwachtingen worden bijgesteld. Wat voor effect gaat dit jaar op de… Lees Meer

Verder lezen
TRNDR MONTHLY BY THAESIS

Ook een maandelijkse dosis inspiratie in je inbox?

Inschrijven