Een goede strategie is geen toeval

Onze opdrachtgevers willen vandaag onderzoeken hoe de wereld er morgen uit ziet. Om vervolgens een nieuwe invulling aan hun purpose te geven. En een goede strategie te maken. Thaesis betrekt sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie vanaf het allereerste moment. En als onderdeel van onze werkwijze leren wij teams anders werken. Zo wordt snel en succesvol (re)organiseren onderdeel van het plan.

Want een goede strategie is geen toeval. 

Vragen van onze opdrachtgevers

Onderzoek hoe de wereld er straks uit ziet

De maatschappij is volop in beweging en technologische doorbraken volgen elkaar in snel tempo op. In opdracht of samen onderzoeken wij aan de hand van te ontwerpen scenario’s hoe de wereld van morgen er uit gaat zien. Met betrouwbare expertise van binnen én van buiten uw sector. Met een grote mate van snelheid en openheid naar de omgeving. En met onafhankelijk en feitelijk trendonderzoek. Zo komt u tot betere strategische besluiten, die straks bijdragen aan uw continuïteit.

Geef een nieuwe invulling aan de purpose

Uw purpose was er al, nu is het moment om er een nieuwe invulling aan te geven. Met purpose geeft u richting aan strategische besluiten, doelstellingen en gedrag. Het is uw strategisch kompas. Hoognodig in een turbulent tijdsgewricht waarin disruptieve ontwikkelingen de status quo doorbreken. Hoe maakt uw organisatie de wereld straks mooier en beter? Wij werken op hoog tempo in interactie met uw leiderschap. Met aandacht voor en kennis van de grote strategische vragen in uw sector.

Herijk de strategie snel en scherp

Een goede strategie geeft focus. En die ontstaat door het maken van duidelijke keuzes. Over uw bestaansrecht in de wereld van morgen. Over uw toegevoegde waarde. U wenst tegelijkertijd niet te verstarren. Strategisch wendbaar blijft u door snel en scherp strategisch te herijken. Als standaardonderdeel van elke opdracht dragen wij onze werkwijze bij strategievorming over aan uw team. Want een goede strategie kan niet zonder een uitstekend geëquipeerd team.

(Re)organiseer snel en wendbaar

Een veranderende context, nieuwe invulling van uw purpose en strategische herijking leiden tot nieuwe (re)organisatievragen. Om snel en succesvol te kunnen (re)organiseren, werken wij samen met uw leiderschap aan beantwoording en inrichting. Dat doen wij op wekelijkse basis met expertadvies, begeleiding en interventies. Zo zorgen wij op het juiste moment en daar waar het nodig is voor het juiste effect. Zo blijft u wendbaar om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Leer anders werken

Nieuwe strategische vraagstukken vragen om nieuwe manieren van werken. Wij leren continue met en van onze opdrachtgevers in media, educatie en zorg. Over welke methoden en tools wanneer effectief zijn. Over hoe we ook digitaal met elkaar in verbinding kunnen blijven. Anders leren werken begint met bewustzijn. Over welke zienswijzen, overtuigingen en rituelen binnen uw organisatie worden gedeeld. Over hoe kennis en ervaring nu worden gedeeld. Over wat nu nodig is. Samen gaan wij ontdekken hoe anders ook voor u kan werken.

View All Features

Publicaties van onze adviseurs

De boeken waren nauwelijks opengeslagen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar of het was hét onderwerp dat verschillende media aansneden: het personeelstekort. Er is een tekort aan 9.100 fulltime leraren in het primair onderwijs en 1.700 in het voortgezet onderwijs, geen enkele regio kampt niet met een tekort aan mensen voor de klas.… Read More

Verder lezen

De zomer: bij uitstek een tijd van uithijgen van de rest van het jaar. Een moment van uitrusten, overpeinzingen die al langer door je hoofd spoken eindelijk eens de aandacht geven die ze nodig hebben en vooruit kijken. Deze zomer is dat gevoel niet anders, maar er heerst nog een ander gevoel deze zomer: het… Read More

Verder lezen

Inflatie, stijgende energie- en benzineprijzen, de nasleep van de coronacrisis: het raakt ons allemaal. Maar er is een groep kwetsbare mensen die éxtra hard geraakt worden. Zij komen door deze ontwikkelingen steeds dichterbij de armoedegrens, of tuimelen er zelfs al overheen. Uit onderzoek van emeritus-hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid Wiemer Salverda van de Universiteit van Tilburg blijkt dat mensen… Read More

Verder lezen
TRNDR MONTHLY BY THAESIS

Ook een maandelijkse dosis inspiratie in je inbox?

Inschrijven