Een goede strategie is geen toeval

Onze opdrachtgevers willen vandaag onderzoeken hoe de wereld er morgen uit ziet. Om vervolgens een nieuwe invulling aan hun purpose te geven. En een goede strategie te maken. Thaesis betrekt sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie vanaf het allereerste moment. En als onderdeel van onze werkwijze leren wij teams anders werken. Zo wordt snel en succesvol (re)organiseren onderdeel van het plan.

Want een goede strategie is geen toeval. 

Wat vragen onze opdrachtgevers?

Ik wil…

Onderzoeken hoe de wereld er straks uit ziet

De maatschappij is volop in beweging en technologische doorbraken volgen elkaar in snel tempo op. In opdracht of samen onderzoeken wij aan de hand van te ontwerpen scenario’s hoe de wereld van morgen er uit gaat zien. Met betrouwbare expertise van binnen én van buiten uw sector. Met een grote mate van snelheid en openheid naar de omgeving. En met onafhankelijk en feitelijk trendonderzoek. Zo komt u tot betere strategische besluiten, die straks bijdragen aan uw continuïteit.

Een nieuwe invulling aan onze purpose geven

Uw purpose was er al, nu is het moment om er een nieuwe invulling aan te geven. Met purpose geeft u richting aan strategische besluiten, doelstellingen en gedrag. Het is uw strategisch kompas. Hoognodig in een turbulent tijdsgewricht waarin disruptieve ontwikkelingen de status quo doorbreken. Hoe maakt uw organisatie de wereld straks mooier en beter? Wij werken op hoog tempo in interactie met uw leiderschap. Met aandacht voor en kennis van de grote strategische vragen in uw sector.

Snel en scherp strategisch herijken

Een goede strategie geeft focus. En die ontstaat door het maken van duidelijke keuzes. Over uw bestaansrecht in de wereld van morgen. Over uw toegevoegde waarde. U wenst tegelijkertijd niet te verstarren. Strategisch wendbaar blijft u door snel en scherp strategisch te herijken. Als standaardonderdeel van elke opdracht dragen wij onze werkwijze bij strategievorming over aan uw team. Want een goede strategie kan niet zonder een uitstekend geëquipeerd team.

Snel en wendbaar (re)organiseren

Een veranderende context, nieuwe invulling van uw purpose en strategische herijking leiden tot nieuwe (re)organisatievragen. Om snel en succesvol te kunnen (re)organiseren, werken wij samen met uw leiderschap aan beantwoording en inrichting. Dat doen wij op wekelijkse basis met expertadvies, begeleiding en interventies. Zo zorgen wij op het juiste moment en daar waar het nodig is voor het juiste effect. Zo blijft u wendbaar om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Anders leren werken

Nieuwe strategische vraagstukken vragen om nieuwe manieren van werken. Wij leren continue met en van onze opdrachtgevers in media, educatie en zorg. Over welke methoden en tools wanneer effectief zijn. Over hoe we ook digitaal met elkaar in verbinding kunnen blijven. Anders leren werken begint met bewustzijn. Over welke zienswijzen, overtuigingen en rituelen binnen uw organisatie worden gedeeld. Over hoe kennis en ervaring nu worden gedeeld. Over wat nu nodig is. Samen gaan wij ontdekken hoe anders ook voor u kan werken.

View All Features
Welke trends volgen en duiden wij?

Publicaties van onze adviseurs

1,3 miljard euro. Dat is het bedrag dat extra beschikbaar gesteld wordt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Want hoewel Nederlandse kinderen al tientallen jaren tot de gelukkigsten ter wereld behoren, is de kloof tussen gelukkige en ongelukkige kinderen groot. Het aantal kinderen dat te maken krijgt met Jeugdzorg neemt toe en de problemen… Lees Meer

Verder lezen

Tot zeer recent speelde ons leven zich grotendeels binnen af. Mediatechnologie speelde daarbij een allesbepalende rol: het was niet alleen de connectie met onze collega’s, maar ook de lifeline voor sociaal contact. Terwijl we bijna bezweken aan Zoom-fatigue en Teams-marathons, maakten we daarnaast ook waardevolle herinneringen via online media. Bruiloft, babyshower én begrafenis: alles werd online georganiseerd.… Lees Meer

Verder lezen

Al meer dan een jaar is de zorg hét onderwerp van het maatschappelijke debat. De zorgfinanciering is een groot thema in de formatie, de capaciteit van de IC’s is het gesprek van de dag en de vraag in hoeverre het gebrek aan preventie op bijvoorbeeld obesitas heeft bijgedragen aan de ernst van coronapandemie komt steeds vaker… Lees Meer

Verder lezen
TRNDR MONTHLY BY THAESIS

Ook een maandelijkse dosis inspiratie in je inbox?

Inschrijven