Thaesis doet continu trendonderzoek naar de meest relevante trends in de mediasector. Deze trends maken via onze web en app based tool TRNDR onderdeel uit van de Strategiekamer, de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken van ons adviesbureau. Trendonderzoek is van grote waarde bij scenarioplanning. Door mogelijke toekomsten te voorzien, erop te anticiperen en er vervolgens sneller op te kunnen reageren wordt de strategische besluitvorming binnen organisaties beter. Onze opdrachtgevers leren zo beter omgaan met onzekerheden.

Lees hieronder alles over de 100 meest relevante trends voor de mediasector.

TRNDR logo_RGB-01

100 meest relevante mediatrends

Abonnementsvermoeidheid Door de fragmentatie van content over steeds meer verschillende streamingdiensten, ontstaat bij veel consumenten frustratie over het steeds moeilijker kunnen vinden, bekijken en bijhouden van de gewenste content. Dit uit zich in abonnementsvermoeidheid: het niet langer afsluiten van additionele abonnementen om verdere keuzestress en ongemak te voorkomen.
Ad-based video on demand Bij ad-based video on demand kijken consumenten reclames om vervolgens toegang te krijgen tot on demand digitale content.
Adblockers Het gebruik van adblockers – programma’s die advertenties blokkeren – neemt toe. Hierdoor neemt het bereik van reclamefilmpjes en banners af, waardoor veel mediaorganisaties op zoek gaan naar andere verdienmodellen.
Advertorials Advertorials zijn advertenties die sterk lijken op editorial content. Het artikel lijkt op een ogenschijnlijke objectieve publicatie. Advertorials worden gezien als een opkomende trend, maar ondanks succes in andere landen komt het nog relatief weinig voor in Nederland.
Afname lineaire televisie Door de introductie en snelle adoptie van streamingdiensten, kijken consumenten gemiddeld steeds minder vaak en minder lang naar lineaire televisie.
Ambassadeurs Iemand die veel weet van een merk en uit zichzelf berichten post of de dialoog start. Of een bekend persoon die verbonden is met de organisatie. Het idee is dat de consument zich gaat identificeren met deze persoon en tot koop overgaat.
Audioboeken Audioboeken zijn in opkomst. Menselijke aandacht is schaars en het aantal prikkels waarmee consumenten dagelijks te maken krijgt neemt alsmaar toe. Audioboeken stellen consumenten in staat om het lezen van een boek te combineren met andere dagelijkse bezigheden.
Behavioural targeting Behavioural targeting is een techniek die wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te vergroten. Op basis van informatie over het koop- en zoekgedrag van de bezoeker (wie/wat/waar/hoe, et cetera) worden relevante advertenties getoond. Deze techniek wordt steeds vaker ingezet, omdat de waarde van advertenties er door toeneemt.
Belang van metadata Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Metadata is dus eigenlijk data over data. Door de snel toenemende hoeveelheid aan content, wordt het steeds moeilijker om de meest relevante content op het juiste moment te vinden. Het gebruik van metadata kan hierbij uitkomst bieden.
Blockbusters Het blockbuster-principe omschrijft het proces waarbij één idee of fenomeen zich exponentieel snel verspreid onder de populatie terwijl een groot aantal andere ideeën en fenomenen niet tot wasdom komen: ‘the winner takes all’. Door de steeds snellere wereldwijde verspreiding van ideeën en informatie worden media zoals films, boeken en muziek steeds meer gekenmerkt door een klein aantal succesvolle blockbusters gevolgd door een grote ‘long tail’.
Boekcommunities Binnen boekcommunities zoals GoodReads Nederland en Hebban zoeken boekenliefhebbers elkaar op om leestips, recensies en nieuwste ontwikkelingen over boeken met elkaar te delen.
Boekhandels onder druk Door de opkomst van online in het algemeen en e-books in het bijzonder, komt het verdienmodel van fysieke boekenwinkels steeds meer onder druk te staan. De markt voor fysieke boeken krimpt en het aantal fysieke boekenwinkels neemt af.
Community journalistiek Community journalistiek is lokaal georiënteerde journalistiek. Het bericht hierbij over zaken die het landelijke nieuws niet halen. Na jarenlange bezuinigen op de community journalistiek wordt er weer meer belang gehecht aan deze vorm van lokaal nieuws.
Constructieve journalistiek Bij constructieve journalistiek wordt er meer aandacht besteedt aan het geven van een evenwichtig beeld van het nieuws. Hierbij wordt er een minder vertekend beeld aan de lezer voorgeschoteld door minder de negatieve aspecten en problemen te benadrukken, maar door ook de oplossingen aan het licht te brengen.
Contentmoeheid Mensen zijn contentmoe en verlangen terug naar contentschaarste. Het gevoel van overvloed zorgt ervoor dat mensen niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Dit leidt tot een gedeeltelijke terugkeer naar lineaire content. YouTube speelt hierop in door zelf producties te maken, die alleen op bepaalde tijden te bekijken zijn.
Curation tools Met de toenemende hoeveelheid content, wordt curatie steeds belangrijker. Door middel van curation tools worden journalisten en producenten geïnformeerd over hoe consumenten reageren op bepaalde thema’s.
Dark socials Onder dark social valt al het digitale sociale verkeer dat lastig te traceren en identificeren is. Hieronder valt bijvoorbeeld online chatten en emailen. Hierdoor wordt het voor organisaties complexer om het gedrag van consumenten te analyseren.
Datajournalistiek Datajournalistiek is gericht op het filteren en analyseren van grote verzamelingen data om nieuwe verhalen te creëren. Journalisten hebben toegang tot nieuwe bronnen, zoals open data van overheden of grote verzamelingen gelekte documenten.
Distributie via berichtenapps Berichtenapps zoals WhatsApp ontwikkelen zich in razend tempo tot de grootste publiektrekkers op mobiel. Mediaorganisaties verkennen de mogelijkheden om content te distribueren via deze berichtenapps.
Dot boomers 65-plussers en zelfs 75-plussers maken steeds vaker gebruik van de digitale mogelijkheden en zijn actiever op sociale media. In adoptiesnelheid lopen deze gebruikers achter op jongere gebruikersgroepen.
Druk op vaste boekenprijs In Nederland geldt de Wet op de vaste boekenprijs, waarin de verkoopprijs van fysieke boeken is vastgelegd om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Met de opkomst van goedkope abonnementsvormen en gratis content, komt de Wet op de vaste boekenprijs steeds meer ter discussie te staan.
E-sports E-sports is het competitief spelen van computerspellen. Door wereldwijde kaskrakers zoals Fortnite en League of Legends toont e-sports zowel op het gebied van (online) publiek en prijzengeld grote groei. In 2019 groeide het totale wereldwijde publiek van e-sports naar 450 miljoen mensen.
Enhanced e-books Enhanced e-books zijn e-books waaraan een breed scala aan nieuwe interactieve functionaliteiten zijn toegevoegd. Denk hierbij aan embedded video’s, audio commentaar of touch-interactie.
Ethiek van platformcontent Facebook en Instagram zijn van oorsprong pure social media platforms. Inmiddels zijn de platforms uitgegroeid tot nieuwsbronnen voor veel mensen. Vooralsnog positioneren Facebook en Instagram zich als puur distributiekanaal. Echter ontstaat vanuit de maatschappij en de politiek de roep dat deze platforms verantwoordelijkheid moeten nemen voor de geplaatste content.
Experience bioscoop Bioscopen proberen hun bezoekersaantallen verder te verhogen door te experimenteren met het verrijken van de bioscoopervaring. Denk bijvoorbeeld aan het verder verbeteren van de beeld- en geluidskwaliteit en de introductie van 4D.
Filterbubbels Op online platforms en sociale media bepalen algoritmes welke selectie van alle online beschikbare informatie wij te zien krijgen. Dit heeft invloed op de diversiteit van het aanbod en kan bepaalde content buiten beeld houden. Algoritmes kunnen zo een bubbel van gelijkgestemde berichten om ons heen vormen, een zogenoemde filterbubbel.
Fragmentatie streamingdiensten Online streamingdiensten zoals Netflix en Spotify werden lange tijd gezien als een ‘the winner takes all’ markt waar slechts ruimte is voor één dominant platform. Echter, door de introductie van nieuwe streamingdiensten zoals Disney+, Tidal en HBO Go fragmenteert de markt van streamingdiensten en intensiveert de strijd om de beste content.
Free content Steeds meer mediaorganisaties bieden hun content gratis aan, vaak als onderdeel van het verdienmodel. Dit motiveert andere mediaorganisaties om hetzelfde te doen en zo ontstaat er steeds meer free content. Een voorbeeld is Getty Images dat 35 miljoen foto’s van hoge kwaliteit gratis beschikbaar heeft gesteld.
Game streaming services Naast muziek, films en series is streaming ook doorgedrongen tot de game-industrie. De eerste game streaming services zals Stadia (Google) en xCloud (Microsoft) bieden de mogelijkheid om games te spelen zonder over een game console of gaming computer te beschikken.
Gaming Gaming wordt steeds meer mainstream. Een groot deel van de jongeren gamet dagelijks en dit leidt steeds vaker tot problemen zoals gameverslaving.
Geautomatiseerde journalistiek Het schrijven van nieuwsberichten kan worden geautomatiseerd door ontwikkelingen op het gebied van AI en machine learning. De vraag is of deze ontwikkeling gewenst is en of gegenereerde nieuwsberichten altijd betrouwbaar zijn.
Gepersonaliseerd nieuws Gepersonaliseerd nieuws is nieuws dat zowel op het gebied van vorm als content is toegespitst op specifieke individuele informatiebehoeften. Gepersonaliseerd nieuws kan enerzijds de relevantie en kwaliteit van nieuwsvoorziening vergroten, maar anderzijds bijdragen aan het ontstaan van filterbubbels door eenzijdige informatievoorziening.
Gepersonaliseerde marketing Gepersonaliseerde marketing is marketing die is toegespitst op specifieke individuele behoeften. Door de steeds grotere hoeveelheid beschikbare data en het gebruik van geavanceerde data-analysetools neemt de kwaliteit en het gebruik van gepersonaliseerde marketing toe.
Groei bioscoopsector Door een stijging van de prijs van toegangsbewijzen voor bioscopen en de stabiele bezoekersaantallen, halen bioscopen een hogere omzet.
Groei social gaming Social games zijn games waarbij (veelal online) interactie plaatsvindt met medespelers. Social gaming is in opkomst en biedt de mogelijkheid voor communityvorming rondom games.
Herwonnen vertrouwen in de pers Het vertrouwen in de onafhankelijkheid en kwaliteit van de Nederlandse pers is enkele jaren afgenomen. Echter, in het tijdperk van fake news, populisme en vluchtige nieuwsvoorziening, herwint de traditionele pers het vertrouwen van de Nederlandse bevolking.
Ieder bedrijf een mediabedrijf Het aantal communicatieprofessionals neemt toe. Steeds meer bedrijven functioneren als een mediabedrijf en nemen werknemers in dienst die moeten leren denken als journalisten. Bedrijven stellen meer budget en mankracht beschikbaar om zelf goede content te produceren.
Immersieve media Onder immersieve media vallen de media vormen waarbij technologieën worden toegepast die zijn gericht op het maken van digitale simulaties van de fysieke wereld. Hieronder valt bijvoorbeeld virtual reality en augmented reality.
Influencers Door het toenemende gebruik van social media neemt het bereik en de invloed van influencers toe, met name onder jongeren. Dit geeft bedrijven nieuwe mogelijkheden om relatief goedkoop en eenvoudig op gerichte wijze een grote doelgroep te bereiken.
Information overload Consumenten willen overal, real-time en op ieder moment toegang hebben tot informatie. Er bestaat een enorme hoeveelheid aan informatie en dit blijft groeien. Mediaorganisaties moeten naast het ontsluiten van informatie consumenten ook steeds meer helpen om de informatie te duiden.
Interactieve formats Interactieve formats zijn formats waarbij de gebruiker naast het ontvangen van informatie een actieve rol vervult in het genereren van nieuwe content.
Internationalisering Door globalisering, de continue verbeteringen van vertaalalgoritmen en de opkomst van online platforms, is de internationalisering van media in een stroomversnelling geraakt: het wordt steeds eenvoudiger en goedkoper om alle verschillende vormen van media op wereldwijde schaal aan te bieden.
Journalism as a service Journalisten zien zich als content creators, maar dat zal veranderen. Journalistiek moet worden gezien als een dienstverlening waarbij niet het aantal artikelen en views voorop staan, maar of het publiek goed
Journalistiek onder druk Het aantal banen in de journalistiek staat wereldwijd onder druk. De oorzaak ligt in de explosie van content enerzijds en de deflatie van het businessmodel gebaseerd op schaalgrootte anderzijds.
Kortstondige content Content dat na korte tijd verdwijnt wordt steeds populairder. Dit biedt mogelijkheden voor persoonlijke berichten, een overzichtelijke hoeveelheid informatie en sluit encryptie uit. Ook mediaorganisaties zullen de mogelijkheden moeten onderzoeken van kortstondige content.
Kwaliteit versus snelheid Mediaorganisaties zitten doorgaans in een tweestrijd tussen kwaliteit en snelheid. Streven naar correctheid van informatie is een groot goed, maar het publiek verlangt tevens snel het laatste nieuws te ontvangen. Aansluiten bij de wensen van de doelgroep is belangrijk voor het voortbestaan, maar aandacht voor correctheid mag niet verloren gaan.
Limited edition media Limited edition media zijn unieke edities van een dienst of product die iets extra’s bevatten voor de gebruiker. Dit komt onder andere voor bij games, dvd’s en boeken.
Live events in bioscoop Bioscopen zenden steeds vaker grote live evenementen uit zoals sportwedstrijden, concerten, of E-sportstoernooien.
Location-based media Mobiele devices zijn steeds vaker voorzien van mobiele applicaties en technologieën die het mogelijk maken om een verbinding te leggen met de gebruiker op basis van zijn of haar locatie. Inzicht in de locatie van de gebruiker zorgt voor diverse nieuwe mogelijkheden voor onder andere amusement, evenementen en winkels.
Media retailing Mediaorganisaties hebben een groot bereik waar met name retailers graag gebruik van maken in de vorm van advertenties. Echter benutten steeds meer mediaorganisaties deze kansen door zelf producten te verkopen.
Mediaplatforms Opkomst van platforms die media aanbod op een platform aggregeren. Denk aan Blendle als platform voor kranten of tijdschrift.nl als platform voor tijdschriften.
Meetbaarheid kijk- en luistergedrag Door de integratie van informatie over kijk- en luistergedrag met data van smartphones, tablets en smart TV’s, neemt de meetbaarheid van het kijk- en luistergedrag neemt toe.
Messiness Na de opkomst van het eindeloos perfectioneren van beelden met filters, ontstaat er een tegenbeweging: messiness. Mensen zijn niet perfect en vinden het niet langer nodig om op sociale media perfectie te simuleren.
Micromedia Mediaorganisaties moeten in de toekomst in staat zijn om content te leveren die aansluit bij een persoon en zijn of haar locatie, werk, relatie, interesses, contacten en humeur. Hiervoor moeten diensten worden ontwikkeld waarvoor gebruikers hun persoonlijke informatie willen delen.
Microtransacties Microtransacties zijn een verdienmodel dat wordt gebruikt bij online games, waarbij de gebruiker digitale content aanschaft door middel van kleine transacties. Door de steeds prominentere rol van microtransacties in games die zich richten op jongeren, ontstaat de maatschappelijke discussie in hoeverre deze games binnen de kaders van de gokwet passen.
Minder tijdschriften en dagbladen Door de introductie van zowel betaalde als gratis digitale abonnementen neemt de totale omzet en oplage van fysieke tijdschriften en dagbladen af.
Multiplatformdistributie Mediaorganisaties moeten door de ontwikkeling van digitale technologieën in staat zijn om de doelgroep via verschillende kanalen te bereiken. Hiervoor is een multiplatformstrategie noodzakelijk, waarbij doorgaans een combinatie ontstaat tussen traditionele media en nieuwe media.
Nepnieuws Nepnieuws is misleidende informatie in de vorm van nieuws, verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie. De hoeveelheid nepnieuws neemt toe.
No consent advertising No consent advertising is het online adverteren zonder de consument onderwerp te maken van profielopbouw of retargeting. Met de toenemende discussies omtrent privacy en profiling, is no consent marketing als tegenstroming in opkomst.
Non-spot advertising Non-spot advertising zijn reclame’s buiten de traditionele reclameblokken om, bijvoorbeeld geintegreerd in een programma. Het aandeel van non-spot advertising in het totale reclameaanbod neemt toe.
Omroepenbestel ter discussie Het Nederlandse omroepenbestel is continu onderwerp van publieke en politieke discussie omtrent de toegevoegde waarde van het pluriforme bestel enerzijds versus de verstoring van de markt door publiek gefinancierde media anderzijds.
On demand On demand diensten richten zich op het tijd- en plaatsonafhankelijk terug- of vooruit kijken van content. Voorbeelden zijn NPO Plus, NL ZIET, KIJK, Videoland en RTL XL.
Onderzoeksjournalistiek Onderzoeksjournalistiek is een gespecialiseerde tak van journalistiek die zich richt op diepgravend en vaak langdurig speurwerk naar nieuwsfeiten. Met de toenemende snelheid van nieuwsvoorziening en de opkomst van fake nieuws, wordt de op waarheidsvinding gerichte onderzoeksjournalistiek steeds belangrijker.
Online publieke ruimte Er ontstaat steeds meer maatschappelijke vraag naar een online publieke ruimte die vrij is van commercie. In deze online publieke ruimte moet het gemeenschappelijk publieke belang vooraan staan en niet het maken van winst.
Ontlezing Mensen lezen steeds minder vaak en minder lang. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat lezen concurrentie ondervindt van andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Onzichtbare likes Steeds meer social media platforms kiezen ervoor om de likes op posts van gebruikers te verbergen. Dit zou de sociale druk op gebruikers moeten verlagen en leiden tot een hogere geestelijke gezondheid.
Opkomst synthetische data Synthetische data of kunstmatige data is door geautomatiseerde processen genereerde data. De hoeveelheid synthetische data neemt sneller toe dan de hoeveelheid data over de fysieke wereld.
Organisch bereik in het nauw Het is tegenwoordig vereist om investeringen te doen aan een platform om het bereik te vergroten. Denk hierbij aan dure reclames op tv na een goed bekeken programma of een betaling aan Google om bovenaan te komen bij zoekresultaten. Hierdoor is het steeds lastiger om organisch het bereik van content te vergroten.
OTT OTT (Over The Top) is de directe distributie van videocontent van de producent naar de eindgebruiker, waarbij de internet service provider uitsluitend waarde toevoegt door het transport van de content.
Participatieve media Bij participatieve media speelt het publiek een belangrijke rol bij het verzamelen, analyseren, produceren en verspreiden van content. Voorbeelden zijn blogs, YouTube kanalen en livestreams.
Pay-per-view Pay-per-view is een verdienmodel waarbij de gebruiker niet betaald voor een grote verzameling content (zoals een krant), maar voor toegang tot specifieke content (zoals een artikel). Blendle gebruikt dit verdienmodel voor artikelen uit tijdschriften en kranten. Dit is ook populair voor sportevenementen, zoals WWE’s WrestleMania.
Perceptie van gratis Steeds meer content is voor consumenten gratis: informatie via Google en Facebook, gratis kranten in het openbaar vervoer en gratis nieuwswebsites. Daardoor is de premisse van veel consumenten dat alle informatie van alle media gratis zou moeten zijn.
Populariteit van podcasts Het aantal luisteraars van podcasts neemt toe. Podcasts worden hierdoor een steeds belangrijker medium voor zowel entertainment als inhoudelijke verdieping.
Populariteit van radio Live radio is nog steeds het meest populaire audiokanaal van Nederland en was in 2019 verantwoordelijk voor 75% van de totale luistertijd. De opkomst van streaming en podcasts lijken vooralsnog additioneel te zijn aan live radio, maar deze markt niet te kannibaliseren.
Premium content Premium content is content waar toegang toe kan worden verkregen via een betaling. Voor deze content wordt exclusiviteit gecreëerd, wat een tegenbeweging is ten opzichte van de steeds meer gratis beschikbare content.
Programmatic advertising technology Programmatic advertising technology verwijst naar de technologie waarmee digitaal advertentieruimte wordt gekocht. Het traditionele proces waarbij mensen onderhandelen en advertentieruimte kopen, is duur en inefficiënt en wordt daardoor steeds vaker door software uitgevoerd.
Publishing on demand Publishing on demand via online uitgevers is in opkomst. Via nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld Pumbo.nl kunnen auteurs eenvoudig hun boek laten drukken en uitgeven.
Real-time content Met real-time content wordt direct ingehaakt op de actualiteit of wordt real-time verslag gedaan van evenementen. Real-time content zorgt voor relevante content op het juiste moment.
Reclamevrij kijken Streamingdiensten en betaalde on demand contentproviders zorgen ervoor dat steeds meer kijkers op zoek gaan naar kijkgenot met minder reclame.
Recommendations Door de alsmaar toenemende hoeveelheid beschikbare content, wordt het vinden van de meest relevante content steeds moeilijker. Recommendation engines bieden uitkomst door op basis van metadatering, algoritmes en machine learning de juiste match tussen content en consument tot stand te brengen.
Slow news Als tegenreactie op de drang naar steeds snellere, vluchtigere en oppervlakkigere nieuwsvoorziening, ontstaat de opkomst van slow news: nieuwsvoorziening die is gericht op de langere termijn ontwikkelingen die onverminderd belangrijk zijn, maar zich niet goed laten vatten in de waan van de dag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Correspondent (NL) of Turtoise (UK).
Social proof Organisaties moeten social proof zijn. Doordat de sociale impact toeneemt, neemt ook de interactie toe. Zowel via offline als via online kanalen. Deze interactie kan positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben.
Streamingdiensten Nederland is dankzij hoge internetsnelheden en goede beeldkwaliteit een grote markt voor online streamingdiensten. Hierdoor blijft het aanbod van online streamingdiensten in Nederland groeien en was Nederland bijvoorbeeld het eerste Europese land waar Disney+ is geintroduceerd.
Toename marktomvang De omvang van de wereldwijde markt voor media en entertainment neemt toe, met name door de omzetgroei van digitale mediaproposities. De omzet uit digitale mediaproposities is inmiddels hoger dan de omzet uit traditionele mediaproposities.
Toenemend marktaandeel e-books Door de opkomst van abonnementen voor e-books en de toenemende prijs-kwaliteitverhouding van e-readers neemt het marktaandeel van e-books ten opzichte van fysieke boeken toe.
Toenemende radio advertentieopbrengsten Met de vooralsnog stabiele en zelfs licht groeiende luistercijfers van live radio, groeit de jaarlijkse omzet die wordt behaald met advertenties op de radio.
Traditionele uitgevers onder druk Het verdienmodel van traditionele uitgevers komt steeds verder onder druk te staan door de opkomst van nieuwe veelal digitale aanbieders. Hierdoor moeten uitgevers op zoek naar nieuwe manieren om toegevoegde waarde te leveren.
Trolling Trolls zijn personen die online berichten plaatsen om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken, opzettelijk verkeerde informatie te geven of zich doelbewust als iemand anders voor te doen. Trolls verlagen de kwaliteit van publieksinteractie en versterken de polarisatie van het publieke debat.
Uittocht van jongeren op Facebook Het aantal jongeren dat gebruik maakt van Facebook neemt af. In plaast daarvan stappen veel jongeren over naar andere social media zoals Instagram en TikTok.
Voice assistants Voice assistants – ook wel smart speakers – zijn spraakgestuurde digitale assisenten. Veel van de grote techbedrijven hebben inmiddels een voice assistent op de markt gebracht met de belofte deze voice assistant een centrale rol te laten vervullen in smart homes.