Thaesis doet continu trendonderzoek naar de meest relevante trends in de mediasector. Deze trends maken via onze interactieve tool TRNDR onderdeel uit van de Strategiekamer, de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken van ons adviesbureau. Trendonderzoek is van grote waarde bij scenarioplanning. Door mogelijke toekomsten te voorzien, erop te anticiperen en er vervolgens sneller op te kunnen reageren wordt de strategische besluitvorming binnen organisaties beter. Onze opdrachtgevers leren zo beter omgaan met onzekerheden.

Ontdek de 100 meest relevante trends voor de mediasector.

TRNDR logo_RGB-01

100 meest relevante mediatrends

Aanhoudende groei boekenmarktDe omzet van de Nederlandse boekenmarkt groeit jaarlijks, waarbij e-books en vooral luisterboeken een steeds belangrijker aandeel van de markt vormen. De groei vindt met name plaats door de verkoop via online kanalen en abonnementen. Dit leidt tot een toenemende druk op fysieke verkoopkanalen zoals boekhandels die moeten concurreren met digitale (inter)nationale spelers.
Aankoopoorlog serie- en filmrechtenOm abonnees binnen te halen en vast te houden geven streamingplatforms steeds meer geld uit om toptitels aan te schaffen. De rechten hiervan gaan voor grote bedragen over de toonbank. Het kwijtraken en aanschaffen van de rechten zorgt voor een heuse aankoopoorlog om zoveel mogelijk abonnees te krijgen.
Aansprakelijkheid socials ter discussieDe reikwijdte van de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van social media staat ter discussie in het politieke en maatschappelijke speelveld, mede als gevolg van de toenemende hoeveelheid nepnieuws. Hierbij bestaat de vraag in welke mate social media platforms verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van nepnieuws en in welke mate zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schadelijke content die wordt verspreid.
AbonnementsvermoeidheidDoor de fragmentatie van content over steeds meer verschillende streamingdiensten, ontstaat bij veel consumenten frustratie over het steeds moeilijker kunnen vinden, bekijken en bijhouden van de gewenste content. Dit uit zich in abonnementsvermoeidheid: het niet langer afsluiten van additionele abonnementen om verdere keuzestress en ongemak te voorkomen.
Ad-based video on demandBij ad-based video on demand kijken consumenten reclames om vervolgens toegang te krijgen tot on demand digitale content.
AdblockersHet gebruik van adblockers – programma’s die advertenties blokkeren – neemt toe. Hierdoor neemt het bereik van reclamefilmpjes en banners af, waardoor veel mediaorganisaties op zoek gaan naar andere verdienmodellen.
AdvertentieabonnementsmodellenStreamingdiensten introduceren als gevolg van de toenemende concurrentie en het langzaam verzadigen van de markt het advertentieabonnementsmodel. In dit abonnement krijgen gebruikers advertenties voorgeschoteld bij het bekijken van content in ruil voor een lagere prijs. Op deze manier kunnen streamingdiensten nieuwe doelgroepen bereiken met een lagere betalingsbereidheid.
AdvertorialsAdvertorials zijn advertenties die sterk lijken op editorial content. Advertorials worden gezien als een opkomende trend, maar ondanks succes in andere landen komt het nog relatief weinig voor in Nederland.
Aggregatie van podcastcontentPodcast groeit al jaren sterk, wat leidt tot een sterke toename van beschikbare content. Om gebruikers een overzicht te bieden van welke podcasts er beschikbaar zijn zetten platforms in op het aggregeren van content. Dit geven zij bijvoorbeeld vorm door het overnemen van andere aanbieders van podcasts en het aantrekken van podcastmakers.
Auteurspositie onder drukTen gevolge van de verschuiving van fysieke boekenverkoop naar digitale verkoop staat de positie van de auteur steeds meer onder druk. Met name de minder bekende auteurs zijn in de digitale wereld minder in staat hun boek onder de aandacht te brengen bij lezers. Daarnaast zoeken deze auteurs naar nieuwe manieren om in contact te treden met lezers, doordat de mogelijkheden voor lezingen in de fysieke wereld afnemen.
Belang dichten kloof door mediaDe kloof tussen burger en overheid is als gevolg van meerdere dossiers afgelopen jaren gegroeid. (Publieke) media spelen hier in toenemende mate op in door deze kloof te verkleinen. Hierbij spelen nationale, lokale en hyperlokale media een rol bij het geven van een stem aan de behoeften van de burger en bieden zij meer inzicht in de beleidsagenda van overheden.
BlockbustersHet blockbuster-principe omschrijft het proces waarbij één idee of fenomeen zich exponentieel snel verspreid onder de populatie, wat leidt tot een ‘the winner takes all’ effect. Door de steeds snellere wereldwijde verspreiding van ideeën en informatie worden media steeds meer gekenmerkt door een klein aantal succesvolle block-busters gevolgd door een grote ‘long tail’.
BoekcommunitiesBinnen boekcommunities zoals GoodReads Nederland en Hebban zoeken boekenliefhebbers elkaar op om leestips, recensies en de nieuwste ontwikkelingen over boeken met elkaar te delen.
Comeback Nederlandse contentNa jaren van internationalisering is Nederlandse content weer in opkomst. Nederlandse artiesten zijn populairder dan ooit en grote streamingdiensten investeren steeds meer in Nederlandse series, films en documentaires.
Commerciële sociale media mijdersAls gevolg van de steeds breder bekende nadelen van sociale media nemen steeds meer bedrijven (bijvoorbeeld Lush) de stap om bekende sociale media zoals Facebook en Instagram te vermijden. Hiermee ondermijnen deze bedrijven het verdienmodel van sociale media. De kosten van het vermijden zijn voor bedrijven echter erg groot, omdat zij hierdoor veel bereik mislopen. Het is daarom de vraag of er meer bedrijven zijn die het zich kunnen veroorloven.
Community journalistiekCommunity journalistiek is lokaal georiënteerde journalistiek. Het bericht hierbij over zaken die het landelijke nieuws niet halen. Na jarenlange bezuinigen op de community journalistiek wordt er weer meer belang gehecht aan deze vorm van lokaal nieuws.
Consolidatie game-industrieDe game-industrie consolideert, waarbij een aantal dominante spelers de sector domineert. Deze consolidatie maakt het maken van grotere investeringen in nieuwe technologieën mogelijk voor producenten. Aan de andere kant zorgt deze ontwikkeling ervoor dat kleine producenten onder druk komen te staan en dat prijzen voor gebruikers toenemen.
Consolidatie van medialandschapHet medialandschap consolideert waardoor makers van radio, televisie, kranten, bladen, tijdschriften en digitale content onder een klein aantal spelers vallen. Tegenstanders van deze ontwikkeling zijn bezorgd over de mediapluriformiteit die als gevolg hiervan kan afnemen. Voorstanders daarentegen geven aan dat de pluriformiteit op deze manier juist blijft bestaan, bijvoorbeeld doordat ook kleinere organisaties op deze manier online mee kunnen doen.
Constructieve journalistiekBij constructieve journalistiek wordt er meer aandacht besteedt aan het geven van een evenwichtig beeld van het nieuws. Hierbij wordt er een minder vertekend beeld aan de lezer voorgeschoteld door minder de negatieve aspecten en problemen te benadrukken, maar door ook de oplossingen aan het licht te brengen.
ContentmoeheidMensen zijn contentmoe en verlangen terug naar contentschaarste. Het gevoel van overvloed zorgt ervoor dat mensen niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Dit leidt tot een gedeeltelijke terugkeer naar lineaire content. YouTube speelt hierop in door zelf producties te maken, die alleen op bepaalde tijden te bekijken zijn.
Curation toolsMet de toenemende hoeveelheid content, wordt curatie steeds belangrijker. Door middel van curation tools worden journalisten en producenten geïnformeerd over hoe consumenten reageren op bepaalde thema’s.
Dark socialsOnder dark social valt al het digitale sociale verkeer dat lastig te traceren en identificeren is. Hieronder valt bijvoorbeeld online chatten en emailen. Hierdoor wordt het voor organisaties complexer om het gedrag van consumenten te analyseren.
DatajournalistiekDatajournalistiek is gericht op het filteren en analyseren van grote verzamelingen data om nieuwe verhalen te creëren. Journalisten hebben toegang tot nieuwe bronnen, zoals open data van overheden of grote verzamelingen gelekte documenten.
Digitalisering werkwijze mediaMede versneld door de pandemie wordt er op steeds digitalere wijze gewerkt in de mediawereld. Zo zijn er tegenwoordig meer mobiele journalisten, maar ook andere mediabedrijven werken minder samen op locatie. Het is voor vele mediabedrijven de vraag hoe hun nieuwe digitale werkwijzen kunnen inzetten om de kwaliteit van hun content te verbeteren.
Dot boomers65-plussers en zelfs 75-plussers maken steeds vaker gebruik van de digitale mogelijkheden en zijn actiever op sociale media. In adoptiesnelheid lopen deze gebruikers achter op jongere gebruikersgroepen.
Druk op vaste boekenprijsIn Nederland geldt de Wet op de vaste boekenprijs, waarin de verkoopprijs van fysieke boeken is vastgelegd om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Met de opkomst van goedkope abonnementsvormen en gratis content, komt de de vaste boekenprijs steeds meer ter discussie te staan.
E-sportsE-sports is het competitief spelen van computerspellen. Door wereldwijde kaskrakers zoals League of Legends en PUBG toont e-sports zowel op het gebied van (online) publiek en prijzengeld grote groei. In 2019 groeide het totale wereldwijde publiek van e-sports naar 450 miljoen mensen.
Ervaringen belangrijker dan contentEnkel kwalitatief onderscheidende content is niet langer voldoende om de concurrentie-strijd in het medialandschap te winnen. Consumenten hechten steeds meer belang aan ervaringen wanneer zij media consu-meren. Hierdoor wordt het voor media-makers belangrijker om content te maken die onvergetelijk is en leidt tot ontroering, blijdschap, hilariteit of verlichting. Voorbeel-den zijn ervaringen die gericht zijn op meer-dere zintuigen tegelijk, denk aan specta-culaire lichtshows of immersieve ervaringen.
Ethiek van platformcontentFacebook en Instagram zijn van oorsprong pure social media platforms. Inmiddels zijn de platforms uitgegroeid tot nieuwsbronnen voor veel mensen. Vanuit de maatschappij en de politiek ontstaat de roep dat deze platforms transparant zijn en verantwoordelijkheid moeten nemen voor de geplaatste content. De wetgeving hiervoor wordt aangescherpt.
FilterbubbelsOp online platforms en sociale media bepalen algoritmes welke selectie van alle online beschikbare informatie wij te zien krijgen. Dit heeft invloed op de diversiteit van het aanbod en kan bepaalde content buiten beeld houden. Algoritmes kunnen zo een bubbel van gelijkgestemde berichten om ons heen vormen, een zogenoemde filterbubbel.
Fragmentatie streamingdienstenOnline streamingdiensten zoals Netflix en Spotify werden lange tijd gezien als een ‘winner takes all’ markt waar slechts ruimte is voor één dominant platform. Echter, door de introductie van streamingdiensten zoals Disney+, Amazon Prime Video en HBO Go fragmenteert de markt van streamingdiensten en intensiveert de strijd om de beste content.
Game streaming servicesNaast muziek, films en series is streaming ook doorgedrongen tot de game-industrie. De eerste game streaming services zoals Stadia (Google) en xCloud (Microsoft) bieden de mogelijkheid om games te spelen zonder over een game console of gaming computer te beschikken.
Geautomatiseerde interactieve mediaMet de toename van toepassingen van kunstmatige intelligentie worden formats tweezijdig interactief. Aanvankelijk werd dit sterk zichtbaar met de groei van chatbots, maar inmiddels neemt het aantal multimediale geautomatiseerde toepassingen sterk toe: van smart speakers tot hyperrealistische hologrammen. Interactie tussen mens en media wordt daarbij steeds menselijker.
Geautomatiseerde journalistiekHet schrijven van nieuwsberichten kan worden geautomatiseerd door ontwikkelingen op het gebied van AI en machine learning. Vraag is of deze ontwikkeling gewenst is en of gegenereerde nieuwsberichten altijd betrouwbaar zijn.
Gepersonaliseerd nieuwsGepersonaliseerd nieuws is nieuws dat zowel op het gebied van vorm als content is toegespitst op specifieke individuele informatiebehoeften. Gepersonaliseerd nieuws kan enerzijds de relevantie en kwaliteit van nieuwsvoorziening vergroten, maar anderzijds bijdragen aan het ontstaan van filterbubbels door eenzijdige informatievoorziening.
Groei advertentiemarktDe totale Nederlandse advertentiemarkt groeit, mede als gevolg van een toename in digitale bestedingen. Deze groei is echter niet vanzelfsprekend voor de traditionele advertentiemarkt, die voornamelijk betrekking heeft op lineaire media door de onder druk staande lees-, kijk- en luistercijfers.
Groei digitale event spacesMede als gevolg van de lockdowns tijdens de pandemie zijn digitale event spaces doorgebroken. De behoefte aan gedeelde, gepersonaliseerde en interactieve live ervaringen vanuit huis heeft geleid tot de opkomst van virtuele en immersieve digitale events.
Groei DIY-contentDe hoeveelheid content die door mensen zelf wordt gemaakt blijft groeien. Dit verschilt van berichten met foto’s tot korte verticale video’s en van thuis gemaakte producties voor YouTube tot animaties. De groei wordt veroorzaakt door het gemak waarmee het mogelijk is om zelf content te maken van hoge productiekwaliteit. De vraag is hoe mediabedrijven omgaan met deze nieuwe concurrentie.
Groei social commerceSocial commerce, waarbij social media met commerciële transacties wordt geïntegreerd, groeit razendsnel. Dit wordt mogelijk gemaakt door platforms die dergelijke transacties faciliteren. Deze ontwikkeling maakt het voor influencers eenvoudiger om hun connectie met volgers te commercialiseren. De groei wordt geremd doordat gebruikers een hoge mate van onzekerheid ervaren wat betreft de kwaliteit van het product en de geleverde service.
Groei streamingdienstenNederland is dankzij hoge internetsnelheden en goede beeldkwaliteit een grote markt voor online streamingdiensten. Hierdoor blijft het aanbod van online streamingdiensten in Nederland groeien. Netflix, Videoland, Amazon Prime Video en Disney+ zijn hierin de grootste partijen.
Groei van podcastsHet aantal luisteraars van podcasts neemt toe. Podcasts worden hierdoor een steeds belangrijker medium voor zowel entertainment als inhoudelijke verdieping.
Herpositionering van bioscoopNa jarenlange groei staat de bioscoopsector, mede als gevolg van de populariteit van steamingdiensten, onder druk. De bioscoopsector is daardoor genoodzaakt zichzelf opnieuw uit te vinden om haar onderscheidendheid te versterken en in te spelen op de veranderende behoeften van de consument. Een voorbeeld is de investering van bioscopen in intensere filmervaringen, met haarfijn beeld en geluid, waarvan de kaartjes tegen een premium prijs worden verkocht.
Ieder bedrijf een mediabedrijfHet aantal communicatieprofessionals neemt toe. Steeds meer bedrijven functioneren als een mediabedrijf en nemen werknemers in dienst die moeten leren denken als journalisten. Bedrijven stellen meer budget en mankracht beschikbaar om zelf goede content te produceren.
Immersieve mediaOnder immersieve media vallen de media vormen waarbij technologieën worden toegepast die zijn gericht op het maken van digitale simulaties van de fysieke wereld. Hieronder valt bijvoorbeeld virtual reality en augmented reality.
InfluencersDoor het toenemende gebruik van social media neemt het bereik en de invloed van influencers toe, met name onder jongeren. Dit geeft bedrijven nieuwe mogelijkheden om relatief goedkoop en eenvoudig op gerichte wijze een grote doelgroep te bereiken.
Intensivering concurrentie streamingDe intensiteit van de concurrentiestrijd tussen de grote streamingbedrijven neemt toe. Daarbij wordt er onderling gevochten om titels, talent en aandacht om bestaande abonnees te behouden en nieuwe abonnees aan te trekken. Na jaren van bijna vanzelfsprekende groei staat daardoor bij streamingdiensten de vraag naar het aanbod onder druk. Als reactie proberen streamingdiensten nieuwe doelgroepen te bereiken of de omzet bij de huidige gebruikers te vergroten.
Invloed social media op muziekSocial media zijn een steeds belangrijker middel voor platenlabels om muziek te promoten. Om viral te gaan is het hierbij van belang om snel herkenbare muziek te produceren, het liefst met een bijbehorend eenvoudig dansje. Tegenstanders zetten zich af tegen deze ontwikkeling, doordat het ten koste kan gaan van de kwaliteit van de muziek.
Journalism as a serviceJournalisten zien zich als contentcreators, maar dat zal veranderen. Journalistiek moet worden gezien als een dienstverlening waarbij niet het aantal artikelen en views voorop staan, maar het publiek goed.
Journalistiek onder drukHet aantal banen in de journalistiek staat wereldwijd onder druk. De oorzaak ligt in de explosie van content enerzijds en de deflatie van het businessmodel gebaseerd op schaalgrootte anderzijds.
Korte content: van niche naar mainstreamContent die voor korte tijd te zien is en daarna verdwijnt is niet langer een niche. Waar vroeger alleen enkele gespecialiseerde platforms zoals Snapchat dit type content faciliteerden, zijn er nu meer partijen die zich richten op korte content of ‘stories’, waaronder TikTok, Instagram, Facebook en Youtube. Kortstondige content speelt in op de behoefte om in weinig tijd veel media te consumeren.
Kwaliteit versus snelheidMediaorganisaties zitten doorgaans in een tweestrijd tussen kwaliteit en snelheid. Streven naar correctheid van informatie is een groot goed, maar het publiek verlangt tevens snel het laatste nieuws te ontvangen. Aansluiten bij de wensen van de doelgroep is belangrijk voor het voortbestaan, maar aandacht voor correctheid mag niet verloren gaan.
LivestreamsMet livestreams wordt direct ingehaakt op de actualiteit of wordt live verslag gedaan van evenementen. Deze realtime content zorgt voor relevante content op het juiste moment.
Location-based mediaMobiele devices zijn steeds vaker voorzien van mobiele applicaties en technologieën die het mogelijk maken om een verbinding te leggen met de gebruiker op basis van zijn of haar locatie. Inzicht in de locatie van de gebruiker zorgt voor diverse nieuwe mogelijkheden voor onder andere amusement, evenementen en winkels.
Media retailingMediaorganisaties hebben een groot bereik waar met name retailers graag gebruik van maken in de vorm van advertenties. Echter benutten steeds meer mediaorganisaties deze kansen door zelf producten te verkopen.
Meetbaarheid kijk- en luistergedragDoor de integratie van informatie over kijk- en luistergedrag met data van smartphones, tablets en smart Tv’s, neemt de meetbaarheid van het kijk- en luistergedrag toe.
MessinessNa de opkomst van het eindeloos perfectioneren van beelden met filters, ontstaat er een tegenbeweging: messiness. Mensen zijn niet perfect en vinden het niet langer nodig om op sociale media perfectie te simuleren.
Mondiale concurrentieDe mondiale markt voor media en entertainment is inmiddels $2,2 triljard groot en de voorspelde jaarlijkse samengestelde groei tot 2024 wordt voorspeld op 2,8%. De voornaamste competitieve arena betreft subscription video on demand (SVOD) en door de continue verbeteringen van vertaalalgoritmen zijn taalbarrières steeds makkelijker te slechten.
No consent advertisingNo consent advertising is het online adverteren zonder de consument onderwerp te maken van profielopbouw of retargeting. Met de toenemende discussies omtrent privacy en profiling, is no consent marketing als tegenstroming in opkomst. De Ster heeft een no consent advertising-platform in gebruik genomen.
Non-spot advertisingNon-spot advertising of sluikreclames zijn reclames buiten de traditionele reclameblokken om, bijvoorbeeld geïntegreerd in een programma. Het aandeel van non-spot advertising in het totale reclameaanbod neemt toe.
Object-based mediaObject-based media maakt het mogelijk om content aan te passen aan de behoeften van een gebruiker. Dit wordt mogelijk gemaakt door onderscheid te maken tussen de verschillende ‘objecten’ waaruit een stuk content bestaat. Door objecten weg te laten, toe te voegen of op een andere manier samen te brengen kan worden ingespeeld op de behoeften van het individu.
OnderzoeksjournalistiekOnderzoeksjournalistiek is een gespecialiseerde tak van journalistiek die zich richt op diepgravend en vaak langdurig speurwerk naar nieuwsfeiten. Met de toenemende snelheid van nieuwsvoorziening en de opkomst van fake nieuws, wordt de op waarheidsvinding gerichte onderzoeksjournalistiek steeds belangrijker.
Online publieke ruimteEr ontstaat steeds meer maatschappelijke vraag naar een online publieke ruimte die vrij is van commercie. In deze online publieke ruimte moet het gemeenschappelijk publieke belang vooraan staan en niet het maken van winst.
Online recruitment dominantiePlatforms als LinkedIn worden in toenemende mate gebruikt voor recruitment bij organisaties. Het aanbieden, maar ook vinden van banen via online platforms is de dominante manier om werknemers bij nieuwe werkgevers te krijgen. De online vraag en het online aanbod blijven door thuis- en op afstand werken naar verwachting verder stijgen, waardoor de platforms ook blijven groeien.
Online toepassing MediawetOnline platformen zoals YouTube, Videoland en Netflix worden inmiddels ook gedekt door de Mediawet, waardoor ook de grote technologiespelers zich hieraan zullen moeten conformeren. Het is nog de vraag in hoeverre zij dat ook daadwerkelijk zullen doen en welke impact dit heeft op de content die zij uitzenden en de wijze waarop zij deze distribueren.
OntlezingLezen is steeds minder vaak de wijze waarop we media consumeren. Vooral jongeren lezen minder en zijn minder goed in lezen dan vorige generaties, doordat zij de voorkeur geven aan video en audio. Dit resulteert onder andere in een sterke afname van het aantal lidmaatschappen bij bibliotheken. Er worden verschillende initiatieven opgezet die erop gericht zijn jongeren actief te stimuleren meer te lezen, door hen in aanmerking te brengen met (audio)boeken of het verrijken van boeken met audio en video.
Onzichtbare likesSteeds meer social media platforms kiezen ervoor om de likes op posts van gebruikers te verbergen. Dit zou de sociale druk op gebruikers moeten verlagen en leiden tot een hogere geestelijke gezondheid.
Opkomst juicekanalenPubliek met interesse in het laatste nieuws over de privélevens van beroemdheden verplaatst zich. Waar zij hun informatie in het verleden opdeden uit roddeltijdschriften en late night shows, vinden zij de roddels tegenwoordig vooral online. Zogeheten juicekanalen zijn ingericht om dagelijks alle roddels te brengen, al dan niet met gedegen brononderzoek. Het publiek wordt hierbij in toenemende mate betrokken bij het vergaren van nieuwtjes.
Opkomst platformcoöperatiesAls beweging tegen de grote platforms ontstaan sociale coöperatieve tegenhangers, zoals FairBnB. Deze coöperatief ingestoken sociale tegenhangers proberen het publieke belang terug te brengen in de rol van het platform. Het is vraag of en hoe zij voldoende schaal kunnen behalen om meetbare impact te creëren.
Opkomst synthetische mediaMet behulp van de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie wordt het produceren van media voor het publiek toegankelijker. Het is niet langer nodig om beschikking te hebben over een dure productiestudio. Kunstmatige technologieën maken het makkelijker om kwalitatief hoogwaardige content te creëren zonder grote investeringen te doen.
Opkomst van metaverseMetaverse is een vorm van mixed reality, bestaande uit een netwerk van gekoppelde 3D-ruimtes. De metaverse kan worden gebruikt om een levensecht concert te bezoeken, games te spelen of virtueel te winkelen in een winkelcentrum. Grote technologische spelers zoals Apple, Meta, Google en Microsoft doen significante investeringen in deze naar verwachting snel groeiende markt.
Participatieve mediaBij participatieve media speelt het publiek een belangrijke rol bij het verzamelen, analyseren, produceren en verspreiden van content. Voorbeelden zijn blogs, YouTube kanalen en livestreams.
Pay-per-viewPay-per-view is een verdienmodel waarbij de gebruiker niet betaald voor een grote verzameling content (zoals een krant), maar voor toegang tot specifieke content (zoals een artikel). Blendle gebruikt dit verdienmodel voor artikelen uit tijdschriften en kranten. Dit is ook populair voor sportevenementen, zoals WWE’s WrestleMania.
Perceptie van gratisSteeds meer content is voor consumenten gratis: informatie via Google en Facebook, gratis kranten in het openbaar vervoer en gratis nieuwswebsites. Daardoor is de premisse van veel consumenten dat alle informatie van alle media gratis zou moeten zijn.
Platformloyaliteit en generatiesDe platformloyaliteit neemt af, maar niet op elk platform en voor elke generatie. Na de uittocht van jonge mensen op Facebook bleven oudere mensen het platform gebruiken. TikTok werd groot onder kinderen, maar is inmiddels groter onder jongvolwassenen. De leeftijd van gebruikers van YouTube, Instagram en Snapchat ligt nog dicht op elkaar, maar het is de vraag of dat zo blijft.
Polarisatie binnen het omroepbestelNa de polarisatie in de samenleving vindt polarisatie ook in toenemende mate plaats binnen het omroepbestel. Door de intrede van nieuwe omroepen met een signficant andere ziens- en werkwijze neemt deze kloof toe. Deze onrust leidt binnen het bestel tot maatschappelijke en politieke discussies over de inrichting van het omroepbestel.
Populariteit digitale eigendommenDe populariteit van digitale eigendommen neemt razendsnel toe. Deze NFT’s (non-fungible tokens) zijn unieke digitale certificaten die met blockchain worden verhandeld. Op deze manier worden onder andere video’s, afbeeldingen, digitale kunst en gifjes voor miljoenen euro’s verhandeld. Steeds meer mediaorganisaties geven zelf NFT’s uit of faciliteren het vertonen of verhandelen van NFT’s.
Populariteit explainer video’sDe wereld waarin we leven is steeds complexer en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor zijn burgers steeds minder in staat om grip te krijgen op alle informatie die zij tot zich krijgen. Mediaorganisaties spelen hierop in met explainer video’s, korte video’s waarin onderwerpen op relatief eenvoudige wijze worden toegelicht en waarin de verschillende perspectieven op een thema worden uitgelicht.
Premium content op social mediaContentmakers maken steeds vaker premium content, exclusieve content waar volgers tegen betaling toegang tot hebben. Door deze vorm van differentiatie in het volgersbestand weten contentmakers extra inkomen te genereren, maar ook de verbinding met hun community te versterken. Premium content is bijvoorbeeld te vinden via lidmaatschappen op Youtube of via Patreon, een platform dat zich heeft gespecialiseerd in het faciliteren van premium content.
Private messaging appsIn navolging van Whatsapp en Snapchat, worden er steeds meer andere private messaging apps gebruikt zoals Signal, Telegram en Threema. Het gebruik van deze applicaties is van invloed op de (snelle) verspreiding van content zoals nieuwsberichten.
ProvenanceMet de toename van het bewustzijn over de kwalijke invloed van desinformatie (‘nepnieuws’) als middel om geld te verdienen of de publieke opinie te beïnvloeden, is ook de roep om oplossingen groter geworden. Provenance, het toepassen van een digitaal waarborg voor de authenticiteit en/of kwaliteit van content, wordt daarbij veel genoemd en is sterk in ontwikkeling.
Publishing on demandPublishing on demand via online uitgevers is in opkomst. Via initiatieven zoals bijvoorbeeld Pumbo.nl kunnen auteurs eenvoudig hun boek laten drukken en uitgeven.
Reclamevrij kijkenStreamingdiensten en betaalde on demand contentproviders zorgen ervoor dat steeds meer kijkers op zoek gaan naar kijkgenot met minder reclame.
RecommendationsDoor de alsmaar toenemende hoeveelheid beschikbare content, wordt het vinden van de meest relevante content steeds moeilijker. Recommendation engines bieden uitkomst door op basis van metadatering, algoritmes en machine learning de juiste match tussen content en consument tot stand te brengen.
Roep om authentieke social mediaEr is een steeds sterkere roep om social media, waarbij meer authenticiteit wordt gewaarborgd dan op de huidige platforms. Voorbeelden van authentieke sociale netwerken die steeds populairder worden zijn BeReal, waarin gebruikers een beperkte tijd hebben om een foto te maken en te plaatsen en Poparazzi, waarin alleen anderen (filterloze) foto’s kunnen plaatsen van gebruikers.
Roep om hervorming omroepbestelHet huidige omroepbestel staat ter discussie. De structuur die haar oorsprong vindt in een verzuilde samenleving met een paar verschillende stromingen lijkt niet meer te passen bij een tijd waarin de samenleving is versplinterd in eindeloos veel niches. Ook de manier waarop omroepen een plek verwerven in het bestel, met ledenaantallen, lijkt niet meer van deze tijd. Voorstanders van verandering vinden hervorming van het omroepbestel essentieel voor het behouden van draagvlak in de samenleving.
Roep om media-inclusieMediaorganisaties evenals (activistische) groepen in de maatschappij ontwikkelen zich richting meer inclusiviteit, onder andere door de roep om ongelijkheidsproblemen aan te kaarten in hun content en het creëren van een divers personeelsbestand. Door dit laatste vormt de organisatie een betere afspiegeling van de (mogelijke) doelgroep, waardoor er meer mensen kunnen worden bereikt. Het realiseren van inclusieve media lijkt in de praktijk echter een grote uitdaging.
Social proofDoor de toenemende transparantie en de mogelijkheden voor directe interactie via social media, is het voor organisaties steeds belangrijker om social proof te zijn. De manier waarop een organisatie met consumenten interacteert op social media kan het imago van een organisatie maken of breken.
Socials als aanjager online bereikSocial media zijn een essentieel onderdeel geworden voor het vergroten van het (online) bereik. Mediaorganisaties die uitblinken in social media weten niet alleen het bereik te vergroten, maar weten ook beter nieuwe doelgroepen te bereiken.
Stijging serie- en filmbudgettenDoor toenemende concurrentie geven streamingplatforms en andere mediabedrijven steeds meer geld uit aan hoogwaardige producties. De verwachting van de kijker stijgt hierbij mee, waardoor het budget verder zal moeten blijven groeien om aan de verwachtingen te voldoen.
Toename audiotoepassingenAudio wordt voor steeds meer mediavormen ingezet en vervangt daarmee video of tekst. Audio is hierdoor een steeds belangrijker onderdeel van de wijze waarop media wordt geconsumeerd. Voorbeelden zijn de opkomst van audioboeken en podcasts, maar ook relatief nieuwe vormen zoals audiochats op social media en voorgelezen nieuwsartikelen. Audio heeft als onderscheidende eigenschap dat simultaan ook andere activiteiten kunnen worden ontplooid.
Toename in-video ad-marktEr worden steeds meer online video’s gedeeld op verschillende sociale media. Als gevolg van het groeiende bereik van deze video’s blijft de advertentiemarkt voor advertenties in video’s ook groeien. Dit lijkt echter de markt voor advertenties via andere kanalen te kannibaliseren.
Toename moderatie online platformsHet modereren van online platforms wordt mede door toenemende polarisatie steeds belangrijker. Door middel van het verwijderen van aanstootgevende gebruikers en de inzet van labels voor foutieve en haatdragende berichten wordt er steeds actiever gemodereerd. Mediaorganisaties worstelen hierbij met de wijze waarop zij hun platform leefbaar en productief kunnen houden, maar ook ruimte kunnen blijven bieden voor vrijheid van meningsuiting.
Toename verkoop muziekrechtenEr wordt steeds meer en steeds vaker geïnvesteerd in muziekrechten. Hierbij investeren grote commerciële investeerders in de rechten op de muziek van onder andere Shakira, David Bowie en Bruce Springsteen. Ook worden steeds vaker de muziekrechten van Nederlandse artiesten verkocht. Daarnaast zijn er start-ups die mogelijkheden bieden voor particulieren om te investeren in de rechten van nummers van hun favoriete artiesten.
Toenemend toezicht online contentToezicht en regulering in de digitale omgeving neemt toe om de veiligheid te vergroten en om de online wereld meer in balans te brengen met de fysieke wereld. Zo moeten steeds meer online kanalen zich aan reclameregels houden en zijn zij verplicht hun content te classificeren om kinderen te beschermen tegen schadelijke content. Echter is de effectuering hiervan complex door het internationale en oncontroleerbare karakter van online.
Toenemende focus lineaire mediaDoor de introductie en snelle adoptie van streamingdiensten kijken consumenten gemiddeld steeds minder vaak en minder lang naar lineaire televisie. Om zoveel mogelijk bereik te behouden focust lineaire televisie daardoor steeds meer op de gebieden waar het nog steeds een voorsprong heeft op streamingdiensten zoals sport, nieuws en live.
Toenemende samenwerking publieke mediaPublieke mediabedrijven werken steeds intensiever met elkaar samen, bijvoorbeeld om de concurrentiestrijd met (internationale) spelers aan te kunnen gaan. Samenwerkingen maken het bijvoorbeeld mogelijk om de kwaliteit van content te vergroten door het geven van inzicht in meerdere invalshoeken. Daarnaast kan de doelmatigheid worden vergroot door het vergroten van de schaal op specifieke onderdelen.
ToetsenbordlegersNa de opkomst van trolls – personen die berichten plaatsen om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken, opzettelijk verkeerde informatie te geven of zich doelbewust als iemand anders voor te doen – zijn deze doorgeëvolueerd tot toetsenbordlegers. Tientallen regimes zetten deze geïnstitutionaliseerde groepen trolls tegen betaling in voor het verspreiden van propaganda en het belagen van hun critici.
Van eyeballs naar experiencesDe mondiale markt voor media en entertainment transformeert van een advertentie gedreven markt naar een consumenten gedreven markt. Het traditionele verdienmodel van bereik (eyeballs) voor adverteerders verschuift naar een verdienmodel gebaseerd op ervaringen en content (experiences).
Verdienmodellen gaming ter discussieDe game-industrie zet steeds nadrukkelijker in op een verdienmodel waarbij terugkerende (kleine) transacties belangrijker worden dan de eenmalige aankooptransactie. Het voordeel voor gebruikers is dat ontwikkelaars geneigd zijn om te blijven investeren in het spel om meer inkomsten te genereren. Het verdienmodel staat echter ook ter discussie doordat ontwikkelaars verslavende elementen aan het spel toevoegen zoals kansspelen die een grote invloed kunnen hebben op het leven van (jongere) gebruikers.
Verdwijnen van third party cookiesHet gebruik van third party cookies om gebruikersgedrag te monitoren zal op korte termijn niet meer mogelijk zijn. Grote techbedrijven zoals Apple en Google hebben aangekondigd dat zij de functionaliteiten zullen inperken, zodat gebruikers niet meer gevolgd kunnen worden. De privacy van gebruikers zal hierdoor in een online omgeving beter beschermd zijn, terwijl adverteerders op zoek moeten naar nieuwe manieren om hun doelgroep te bereiken.
Bron: Thaesis, 2022