Site pictogram Thaesis

Purpose

Thaesis werkt aan strategieën en voor organisaties in de mediasector en creatieve industrie, in sociale sectoren als zorg, welzijn en educatie, en in de financiële sector. Ook zijn we actief in mobiliteit, agro en energie. Met TRNDR bieden wij een interactieve tool voor strategieparticipatie door professionals.

Samen met onze opdrachtgevers en met oog voor het maatschappelijk perspectief formuleren wij strategieën, ontwerpen wij organisaties en versnellen wij innovaties. Zo versterken wij de vertrouwensrelatie tussen publiek en journalistieke media. Inspireren, motiveren en activeren wij tot duurzaam handelen. Ondersteunen wij bij het realiseren van samenwerking in de zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. En versterken wij de verbinding tussen onderwijs en maatschappij om de ontwikkeling van jonge mensen toekomstbestendig te maken.

Onze purpose: strategie voor organisaties die goed doen

Thaesis begeleidt en versnelt bij de formulering van strategieën, de uitvoering van innovatieprogramma’s en het (her)ontwerp van organisaties. Wij gaan vrijwel zonder uitzondering samen met onze opdrachtgevers aan de slag. En als onderdeel van onze dienstverlening delen wij onze werkwijze altijd met de betrokken teams.

Mobiele versie afsluiten