Als succesvol ondernemer of effectief bestuurder excelleert u in het maken van strategische keuzes. Maar wat zijn deze strategische keuzes waard als uw organisatie-inrichting de uitvoering van uw strategische keuzes in de weg zit? In de huidige dynamische context wilt u adaptiviteit en focus combineren. Wendbaar blijven en tegelijkertijd effectief richting geven. Talenten in uw organisatie ontsluiten in plaats van opsluiten. Zodat uw organisatie-inrichting de uitvoering van uw strategische keuzes niet in de weg zit, maar versnelt. De vraag is natuurlijk: hoe?

Een weloverwogen organisatie-inrichting

Het nieuwste organisatiemodel wat al uw problemen oplost? Wij geloven er niet in. Een weloverwogen organisatiemodel wat uw belangrijkste problemen oplost? Dat kunnen wij realiseren. Thaesis begint bij uw strategische vraag, niet bij onze organisatorische oplossing. In een interactief stapsgewijs proces met sleutelfiguren uit uw organisatie worden de meest recente wetenschappelijke inzichten gecombineerd met onze praktijkervaring. Het eindresultaat? Niet de alom bekende hark waar niemand in uw organisatie zich in herkent, maar een gedragen totaalontwerp om de mensen in uw organisatie effectief te laten samenwerken richting een collectief strategisch doel.

k52b1864-kopieren

 Thaesis biedt met de organisatiekamer een bewezen aanpak aan

 Opgericht in 2006, heeft strategieadviesbureau Thaesis inmiddels meer dan 50 organisatie-ontwerptrajecten afgerond. De Organisatiekamer is de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken uit deze ervaring. De Organisatiekamer heeft acht kenmerkende eigenschappen:

  1. Team: benut de aanwezige kennis en expertise in uw organisatie zo goed mogelijk door zelf uw team samen te stellen.
  2. Bijeenkomsten: uw team wordt in een overzichtelijk aantal bijeenkomsten gefaciliteerd in het bepalen van de organisatie-inrichting.
  3. Gemeenschappelijke taal: uw team creëert een gemeenschappelijke taal. Daarmee worden strategische vraagstukken helder, scherp en eenduidig met elkaar geadresseerd.
  4. Casus:via een stapsgewijze casus nemen we uw team op begrijpelijke wijze mee in de belangrijkste afwegingen. Zo komt uw team tot een concrete, uitlegbare en uitvoerbare organisatie-inrichting.
  5. Werkwijze: uw team maakt gebruik van een selectie uit onze toolbox van methodieken, werkvormen en interventies, toegespitst op het probleem wat we oplossen.
  6. Draagvlak: daar waar wenselijk of nodig vindt terugkoppeling naar en afstemming plaats met toezichthouders, medezeggenschap en medewerkers.
  7. Voorbereiding: waardevolle inzichten van binnen en buiten uw organisatie worden verzameld en zo nodig worden aanvullende analyses uitgevoerd.
  8. Persoonlijke groei: deelnemers leren veel over uw organisatie en het maken van organisatorische keuzes.

U wordt in de Organisatiekamer bedreven in het samen maken van organisatorische keuzes. Op die manier versnelt uw organisatie-inrichting de te realiseren strategie. Met gemak.

Ook uw organisatie heeft baat bij deze aanpak

Laat u vrijblijvend terugbellen door een adviseur van Thaesis voor een verkennend gesprek.