Bron: Rijksoverheid, 2021

Voorbeeldinterventies (niet-uitputtende opsomming)

 • Verlengde schooldagen
 • Cursusduurverlenging
 • Tussenjaar bij overgangen
 • Intensieve begeleiding leerlingen
 • Maatregelen gericht op meta-cognitie en zelfregulatie
 • Stimulering ouderbetrokkenheid
 • Coaching leraren
 • Extra intern begeleiders
 • Extra zorgcoördinatoren
 • Introductie Gezonde School-aanpak
 • Zomer- en weekendscholen
 • Studie-, plannings- en huiswerkbegeleiding
 • Bijlessen
 • Uitbreiding huidig gemeentelijk achterstandenbeleid