Thaesis doet continu trendonderzoek naar de meest relevante maatschappelijke trends en baanbrekende technologische trends. Deze trends maken via onze web en app based tool TRNDR onderdeel uit van de Strategiekamer, de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken van ons adviesbureau. De impact van het coronavirus op onze maatschappij is ongekend groot. Daarom hebben wij ons maatschappelijk trendonderzoek geactualiseerd met de hieronder beschreven trends. Samen beschrijven zij de maatschappelijke impact van het coronavirus.

TRNDR logo_RGB-01

Trend 1. Digitale druk

Als gevolg van de impact van de pandemie heeft de al toenemende roep om efficiëntie en participatie zich naar online omgevingen en digitale kanalen verplaatst. Daarbij zijn gemeenten bijvoorbeeld steeds meer online inspraak- en inloopavonden gaan organiseren en zijn routinematige afspraken in de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld standaard digitaal geworden.

Trend 2. Hogere frequentie thuiswerken

Als gevolg van de impact van de pandemie en de bijbehorende tijdelijke maatregelen onder de noemer ‘intelligente lock-down’ is thuiswerken frequenter geworden. Ook na versoepelingen hebben veel mensen nog een blijvende sterke voorkeur voor vaker thuiswerken laten zien.

Trend 3. Anderehalvemetersporen

Als gevolg van de impact van de pandemie hebben organisaties en mensen hun gedrag moeten aanpassen om een grotere onderlinge afstand te kunnen garanderen. Zo zijn er anderhalvemetersporen zichtbaar in druktewijzers voor steden en natuurgebieden, maximale aantallen bezoekers in winkels, schermen van plexiglas en afzettape.

Trend 4. Schokresistentie

Als gevolg van de impact van de pandemie zien bedrijven en organisaties meer toegevoegde waarde in het (her)lokaliseren van hun leveringsketen. Zij proberen door lokalisering een meer schokresistente leveringsketen te hebben en daarmee hun kwetsbaarheid voor grote onverwachte gebeurtenissen te verlagen.

Trend 5. Fellere roep om gelijkheid

In de maatschappij is een onmiskenbare beweging zichtbaar om meer gelijkheid te bewerkstelligen. Er is onder andere aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen mensen van verschillende etniciteit en tussen mensen met verschillende geaardheid en/of genderidentiteit. Voorbeelden zijn het feminisme, Black Lives Matter en de erkenning van non-binaire genderidentiteit.

Trend 6. Herwaardering lokale omgeving

Er vindt een herwaardering plaats van de lokale omgeving. Deze herwaardering is mede versterkt tijdens de pandemie waarin mensen werden verzocht om zo min mogelijk te reizen. Nederlandse gaan vaker op zoek naar activiteiten in de buurt en gaan meer op vakantie in eigen land.

Trend 7. Virale complottheoriën

Er is een toename van het aantal mensen dat gelooft in complottheorieën. Dit is een gevolg van de toenemende maatschappelijke onzekerheid en het gebruik van algoritmes op big techplatforms die primair bereik voor adverteerders realiseren. Simplistische alternatieve theorieën en twijfels over feiten worden daardoor makkelijker verspreid en door selectieve informatieconsumptie ontstaat er bij een grotere groep meer ontvankelijkheid.

Trend 8. Groeiende afhankelijkheid van farma

Overheden en burgers zijn als gevolg van de pandemie afhankelijker geworden van de grote farmaceuten. De farmaceutische industrie is onderwerp van een mondiale strijd om urgentie bij de toegang tot vaccins en medicijnen. De publieke afhankelijkheid van private farmaceuten is als gevolg onderwerp van geopolitiek debat.

Trend 9. Big tech als primaire bron

Het aantal mensen dat big techplatforms als LinkedIn, Facebook en Twitter als belangrijkste nieuwsbron beschouwt neemt toe. Hierdoor ontstaat de vraag in hoeverre ‘sociale’ media als curator kunnen optreden, zonder er journalistieke waarden op na te houden. Het aantal politici dat vindt dat deze platformen een actieve rol hebben bij het bestrijden van ‘fake news’ neemt toe.

Trend 10. Social distancing

Een van de belangrijkste generieke maatregelen bij het onder controle krijgen van de pandemie was social distancing. Dit vroeg om onmiddellijke aanpassingen in de normen en waarden van onze samenleving. Dit had zowel privé als op werk direct effect en heeft ook tot veel en felle weerstand geleid. Het bewustzijn over de waarde van menselijk contact is bij veel mensen sterk vergroot.

Trend 11. Toename sociaal isolement

Het aantal mensen dat zich in een sociaal isolement bevindt is sterk toegenomen als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt met name voor ouderen, die al vaker in een sociaal isolement leefden, maar ook voor alleenstaanden en voor bewoners van krimpregio’s. Het is de keerzijde van de individualisering en het idee van zelfredzaamheid.

Trend 12. Opkomst sterke overheid

Tijdens de pandemie is gebleken dat veel organisaties voor hun continuïteit afhankelijk waren van de door de overheid getroffen noodmaatregelen. De mate van afhankelijkheid verschilde daarbij sterk per sector: met de luchtvaart aan het ene uiterste, en de foodsector aan het andere uiterste. Door het ingrijpen van de overheid is het idee van een sterke overheid in opkomst geraakt.

Ontbreekt er een trend die de maatschappelijke impact van het coronavirus beschrijft? Doe hier je suggestie.