Site pictogram Thaesis

📉 Durf te delen: samenwerken in een krappe arbeidsmarkt

Het is de perfecte cocktail van strategische vraagstukken. Men neemt een beroepsbevolking waarvan een groot deel binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. Voeg daarbij transities waar andere vaardigheden voor nodig zijn, loonstijging en bedrijfskosten die de pan uit reizen aan toe. Garneer met de naverschijnselen van de pandemie en voilà: zie hier het recept voor de krappe arbeidsmarkt.

De verschillende haken en ogen die aan dit probleem zitten, maakt dat één oplossing niet voldoende is. Bedrijven vissen in dezelfde vijver die steeds leger raakt, waarbij degene met de diepste zakken vaak als eerste beet heeft. Bedrijven met een publieke functie als de zorg, het onderwijs en de politie verdelen de rest, waarbij zij vaak met elkaar concurreren.

De afgelopen maanden ging Thaesis het veld in om te horen hoe organisaties dit zelf zien. Wat is de bottleneck in het vinden van personeel? En wat zijn de creatieve oplossingen die nodig zijn? Opvallend – en vooral heel hoopvol – was hoe vaak het woord ‘samen’ viel. Willen we organisaties met een maatschappelijke doelstelling goed laten functioneren, dan is het delen van en samen werken aan oplossingen noodzakelijk.

Lees meer

Mobiele versie afsluiten