⚕ Deze innovators hebben niet gewacht op het Zorgakkoord

Hoe ziet de zorg in 2040 eruit? Als hij nadenkt over die vraag, ziet huisarts Derk Runhaar vooral een tekort aan alles. ‘Zorgverleners, materiaal. Mensen met psychische problemen die niet adequaat geholpen worden, de ouderenzorg, de jeugdzorg. Het zijn vooral de kwetsbaren die het hardst getroffen worden.’

Om dit doembeeld uit de campagne ‘De zorg van morgen’ van Zorginstituut Nederland te voorkomen, wordt er met alle betrokken partijen uit de zorg druk nagedacht over een oplossing. Die lijkt er nu, in de vorm van Het Zorgakkoord. Hoewel de huisartsen niet getekend hebben, is het bijzonder te noemen dat de rest van alle professionals in de zorg wél achter dit akkoord staan. 

Maar hoe zorgen we er nu voor dat de mooie beloftes uit het Zorgakkoord daadwerkelijk omgezet worden in actie? En de sector niet straks alsnóg overloopt? 

In deze nieuwsbrief behandelen we een aantal thema’s uit het Zorgakkoord en organisaties die op eigen initiatief al de aan de slag zijn gegaan met speerpunten:

  • Op zoek naar passende zorg, samen met de patiënt
  • Samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsenzorg en ggz om patiënten zo goed mogelijk te helpen
  • De nadruk op gezond leven en preventie
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling

Door te kijken naar de dingen die al goed gaan én de problemen waar deze voortrekkers tegenaan lopen, kunnen andere organisaties hiervan leren en hoeven zij niet in dezelfde valkuilen te trappen. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig zorgstelsel. 

Lees meer