🎒 Personeelstekort in het onderwijs: op zoek naar samenhang

De boeken waren nauwelijks opengeslagen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar of het was hét onderwerp dat verschillende media aansneden: het personeelstekort. Er is een tekort aan 9.100 fulltime leraren in het primair onderwijs en 1.700 in het voortgezet onderwijs, geen enkele regio kampt niet met een tekort aan mensen voor de klas.

Al jaren zijn er te weinig leraren, waardoor ongekwalificeerde mensen het stokje overnemen of hele klassen zelfs thuis komen te zitten. Niet alleen legt dat een enorme druk op de docenten die er wél zijn, het zorgt er ook voor dat de kwaliteit van het onderwijs steeds lastiger te waarborgen is. Want hoe zorg je dat leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst als zij niet de kans krijgen zich in de juiste omstandigheden te ontwikkelen?

Dat dit tijdens de zomervakantie niet ineens op miraculeuze wijze opgelost was, is natuurlijk geen verrassing. Het is een complex probleem dat geen simpele oplossingen kent. Ons inziens vraagt het diepgaande en samenhangende oplossingen op meerdere gebieden. 

En dus wagen wij bij Thaesis graag een optimistische poging voor constructieve denkrichtingen. Daarbij kijken we dus naar meerdere perspectieven – want er is natuurlijk niet één enkelvoudige oplossing die leidt tot meer (en gelukkigere) leraren. 

  • Het leesonderwijs laat zien waar het in het Nederlandse onderwijsstelsel beter kan.
  • Onderwijs in Singapore, Estland en China biedt handvatten voor Nederland om aan de slag te gaan.
  • De school is niet de enige plek waar je leert: hoe samenwerking het onderwijs ten goede kan komen
  • In Utrecht ziet een onderwijsbestuurder van 42 scholen vooral een mogelijkheid in innovatie.

Lees meer