Site pictogram Thaesis

🌪 Hoe wordt de energiecrisis een klimaatkans?

Nadat de Russische inval bekend werd, schoot de gasprijs op gasbeurs Powernext fors omhoog. Die lag donderdagmiddag rond de 135 euro voor een megawattuur, ruim 51 procent hoger dan woensdag bij het sluiten van de markt. En dat terwijl de prijs de afgelopen maanden vanwege verschillende andere redenen al door het dak was gegaan. Terwijl een petitie om Nederlandse gemeenten van Gazprom te scheiden inmiddels meer dan 70.000 keer getekend is, rijst de vraag welke alternatieven er zijn.

💡 Is deze energiecrisis om te zetten in een klimaatkans?

In ons advieswerk zien we continu dat plotselinge externe veranderingen bestaande (business)modellen onder druk zetten. Of het nou gaat om nieuwe internationale toetreders in de media, stelselwijzigingen in het sociaal domein of een thuiswerkverplichting in het onderwijs. Een plotselinge opschudding lijkt ineens de mogelijkheden te vergroten. Sommige organisaties gaan ten onder, anderen grijpen deze kans om zich versneld aan te passen en zich krachtig te herpositioneren.

Natuurlijk zijn er de nodige haken en ogen: een gebrek aan monteurs om duurzame energiemiddelen te installeren, weerstand tegen windmolens en jarenlange procedures. Maar bij Thaesis zijn we graag optimistisch. In deze nieuwsbrief daarom vier voorbeelden van personen en organisaties die de energiecrisis aangrijpen om nog sneller te verduurzamen.

Lees meer

Mobiele versie afsluiten