šŸš— Waarom we moeten streven naar minder mobiliteit

De omslag naar een duurzamere toekomst is in volle gang. Er worden een hoop mooie stappen gezet, maar tegelijkertijd zien we ontwikkelingen die erop wijzen dat we graag vasthouden aan het verleden.

TerwijlĀ Eerlijke GeldwijzerĀ met onderzoek aantoont dat veel geld van banken nog steeds geĆÆnvesteerd wordt in vervuilende industrieĆ«n, besluit Nederlands grootste pensioenfondsĀ ABPĀ om per 2023 niet langer te investeren in fossiele brandstoffen šŸ­ En terwijl fietsen ook in het buitenlandĀ steeds populairder wordt, breken we al wekenĀ filerecordsĀ nu iedereen tĆ³ch ineens weer per se om 9 uur op kantoor moet zijn šŸš˜

We weten vaak wel wat we moeten doen om duurzamer te leven, maar hoe pak je het concreet aan?

Om die vraag draait deze nieuwsbrief. Om dit concreter te maken, kijken we naar een sector waar deze vraag volop speelt: mobiliteit. Wat zou er gebeuren als we meer uitgaan van leefbaarheid in plaats van het enkel te zien als vervoer? En welke (gedrags)hobbels moeten we zien te beslechten om de weg vrij te maken voor duurzaamheid?

Wij zien vierĀ snelwegen:

  • Maak mobiliteitĀ minder makkelijk
  • DeelmobiliteitĀ moet aantrekkelijker worden door ingrijpende keuzes
  • Terug naar de (thuiswerk)basis:Ā wat Ć­s werk nou eigenlijk?
  • Niet tegenover elkaar, maar samen:Ā de overheid en het bedrijfsleven

Lees meer