🔗 Wie investeert in onderwijs, investeert in de toekomst

Aan lovende woorden over leraren en onderwijs geen gebrek in de Miljoenennota die afgelopen maand bekend werd gemaakt. Het belang ervan kan moeilijk worden overschat, goed onderwijs begint bij goede docenten. 

Maar waarom delft het onderwijs (samen met de zorg) dan het onderspit als het gaat om het uitdelen van de structurele miljoenen?

Natuurlijk, er is nu veel incidenteel geld beschikbaar voor het onderwijs. Een investering in het onderwijs gaat alleen veel verder dan corona-achterstanden wegwerken of denken dat het lerarentekort op te lossen is met snel geld. Het onderwijs speelt een grote rol in het aanpakken van structurele maatschappelijke uitdagingen: van digitalisering tot criminaliteit, van het behouden van een stabiele democratie tot duurzaamheid. De pandemie bracht de wereld in het (digitale) klaslokaal, hoe zorgen we dat in de toekomst niet de uitdaging maar de oplossingen daar een plek blijven krijgen? 

In deze nieuwsbrief zetten we daarom inspiratie voor de indirecte invloed van goed onderwijs op een rij. De toekomst is digitaal, duurzaam, (on)duidelijk en divers – hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen?

  • De wereld wordt steeds meer hybride, waarin digitaal en fysiek elkaar afwisselen. Hoe bereid het onderwijs hierop voor?
  • Wat is de rol van onderwijs op het gebied van een duurzamere wereld?
  • Hoe bestrijd je onduidelijkheid rondom nieuws en bevorder je kennisvergaring in de klas?
  • Polarisatie begint al vroeg – hoe kan onderwijs positief omgaan met diversiteit? 

Lees meer