šŸƒ Van media tot agro: iedere organisatie moet duurzamer

Het kĆ”n, schreef de Brits-Amerikaanse denktank Rethinkx recentelijk in een rapport: 90 procent minder uitstoot in 2035 door de disruptie van energie, transport en voedsel met bestaande technologieĆ«n. Vooral dat laatste is interessant: klimaatverandering hangt niet af van innovaties die nog ontdekt moeten worden.

Maar dan moeten we het wel willen

Duurzaamheid is allang geen kwestie meer van niet kunnen. Maar terwijl pandemieĆ«n, overstromingen, bosbranden elkaar opvolgen, organiseren wij een driedaags race-evenement naast een natuurgebied. Stikstofregels? Of het evenement in strijd is daarmee, kan pas nĆ” het festijn vastgesteld worden. En dus wegen de belangen van de organisatie zwaarder dan de natuur, zo oordeelde de rechter.

Het is een welbeproefd recept: duurzaamheid wordt steeds belangrijker, zolang het het bedrijf maar niet bedreigt. Op de verschillende economische faculteiten waar ik mocht studeren, leerde ik dat winstmaximalisatie voor de aandeelhouder het hoogste doel van een onderneming is. In de adviespraktijk leerde ik van commissarissen en bestuurders dat het waarborgen van de continuĆÆteit van de onderneming het hoogste doel is. Maar hoeveel zin heeft het om die twee doelen na te streven in een ecosysteem dat eindig is?

In elke sector speelt klimaatverandering of verduurzaming een belangrijke rol. Natuurlijk zijn daar de mobiliteit- en energiesector, maar ook indirect krijgen andere sectoren ermee te maken. Daarom in deze nieuwsbrief een overzicht van sectoren waarin wij organisaties adviseren, en hoe zij aan de slag kunnen.

  • Welke koers voor media combineert klimaaturgentie met actiebereidheid?
  • Hoe voorkomt de financiĆ«le sector dat de klimaatcrisis een financiĆ«le crisis wordt?
  • Wat zijn de strategische kansen voor de mobiliteitssector voor klimaatneutraal reizen?
  • Hoe kunnen energiebedrijven en agro-ondernemers aanjagers worden van de groene revolutie?

Lees meer