💰 Hoe €1,3 mrd jeugdzorg structureel kan veranderen

1,3 miljard euro. Dat is het bedrag dat extra beschikbaar gesteld wordt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Want hoewel Nederlandse kinderen al tientallen jaren tot de gelukkigsten ter wereld behoren, is de kloof tussen gelukkige en ongelukkige kinderen groot. Het aantal kinderen dat te maken krijgt met Jeugdzorg neemt toe en de problemen in deze sector worden steeds duidelijker.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de taken van jeugdzorg. De vraag wie welke zorg op welk moment krijgt, ligt in hun handen. In de aanloop naar dit model werd Denemarken vaak als voorbeeld genomen, waar jeugdzorg al in 2007 op gemeentelijk niveau geregeld is. Maar de grootste valkuil waar 7 jaar na de invoering voor gewaarschuwd werd tijdens een werkbezoek, bleek ook voor Nederland onontkoombaar:

’Doordat gemeenten in Denemarken veel vrijheid kregen bij de uitvoering van de jeugdzorg, ontstonden daar na de decentralisatie grote verschillen in aanbod en kwaliteit van de zorg. Dat mag in Nederland niet gebeuren.’ 

Inmiddels zijn de gevolgen van de decentralisatie in de jeugdzorg merkbaar. Gemeenten zouden jeugdzorg goedkoper én beter kunnen regelen. Het tegenovergestelde lijkt waar te zijn: het aanbod in jeugdzorg is geëxplodeerd, terwijl de wachtrijen niet weggewerkt worden. Toegang tot hulp is daarmee een stuk lastiger, vooral voor specialistische zorg. Inmiddels kampen gemeenten met geldnood en zijn zij nog steeds niet voldoende toegerust op de grote taak die zij hebben gekregen. 

De overheid stelt nu 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Maar hoe kan dat geld structurele verandering brengen? Over die vraag buigen we ons in de TRNDR Monthly van deze maand. Want dát er iets moet gebeuren, staat vast. Er wordt door de politiek nagedacht over een beter systeem, maar wat kunnen we nu al doen om de sector structureel vooruit te helpen?

  • Maak zo nuttig mogelijk gebruik van wachttijden
  • Investeer in collectieve verantwoordelijkheid
  • Gebruik data om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
  • Benadruk goed patiëntschap

Lees meer