Site pictogram Thaesis

🌡 Het is tijd voor bezinning in de zorg

Al meer dan een jaar is de zorg hét onderwerp van het maatschappelijke debat. De zorgfinanciering is een groot thema in de formatie, de capaciteit van de IC’s is het gesprek van de dag en de vraag in hoeverre het gebrek aan preventie op bijvoorbeeld obesitas heeft bijgedragen aan de ernst van coronapandemie komt steeds vaker naar voren.

Vanuit onze praktijk weten wij dat een strategische dialoog waarbij vanuit enkele heldere uitgangspunten richting wordt gegeven aan het geheel van grote waarde is bij het oplossen van complexe thema’s zoals toekomstbestendige zorg. Misconcepties staan deze strategische dialoog vaak in de weg, maar bieden ook handvatten om de dialoog over de onderliggende strategische vragen beter te voeren. 

Wij zien in ieder geval vier belangrijke misconcepties in de zorg die een goede strategische dialoog over de onderliggende vraag in de weg staan:

Preventie
Misconceptie: ziekte is altijd iets wat je overkomt
Vraag: Hoe vergroten we het maatschappelijk belang van preventie?

Medicalisering
Misconceptie: ieder lichamelijk of geestelijk gebrek is een ziekte. 
Vraag: Hoe bereiken we meer acceptatie van gebreken en beperkingen?

Zinnige zorg
Misconceptie: iedere ziekte moet koste wat kost worden genezen.
Vraag: Wat is de juiste balans tussen maatschappelijke kosten en individuele baten?

Medical Upgrading
Misconceptie: een gezond lichaam is niet goed genoeg.
Vraag: Hoe voorkomen we verdere kansenongelijkheid door medical upgrading? 

Deze misconcepties leiden tot relevante vragen voor een dialoog over toekomstbestendige zorg. Met deze TRNDR Monthly bieden wij graag inspiratie voor deze strategische dialoog: het is tijd voor meer bezinning in de zorg. 

Lees meer

Mobiele versie afsluiten