Duurzaamheid is veel meer dan het klimaatšŸŒæ

Dat de toekomst duurzamer moet, daar lijken velen het inmiddels wel over eens. Maar wat houdt dat precies in? Minder plastic afval in de zee? Minder uitstoot van fossiele brandstof? Of gaat het verder dan dat?

Wie in de Van Dale zoekt naar het woord ‘duurzaam’, stuit op een definitie die breder te interpreteren is: lang durend. Willen we naar een wereld toe die zo lang mogelijk houdbaar is, dan is klimaat slechts Ć©Ć©n van de punten waar actie op ondernomen moet worden.

šŸ‘¬ Gelijkheid, de menselijke maat en verbinding dragen ook bij aan een duurzamere wereld 

Voor Thaesis gaat duurzaamheid over het mogelijk maken van een beter leven voor toekomstige generaties. Leven in goede gezondheid door betere voeding vanuit de agrosector. Innovatieve en betaalbare gezondheidszorg die leidt tot meer kwaliteit van leven. Sterke onafhankelijke journalistiek die zorgt voor meer vertrouwen in onze democratie. Gelijke onderwijskansen voor iedereen, zodat mensen iedere dag een betere leerling, professional of bestuurder kunnen worden. En een samenleving waarin een beroep ook een roeping kan zijn in plaats van de snelste manier naar een burn-out.

Daarom deze maand een aantal artikelen die ons breder over duurzaamheid na laten denken. De duurzame wereld die wij voor ons zien vraagt slimmere strategieĆ«n, wendbaardere en innovatievere organisaties, maar ook om inspiratie, creativiteit, samenwerking en vertrouwen.Ā 

Lees meer