🚄 De mobiliteitssector loopt noodgedwongen voorop met vernieuwing

Het was een van de eerste sectoren die in de problemen kwam: de mobiliteitssector. Alle vervoerders door de lucht, over het spoor en over het water kregen te maken met dalende aantallen en vergaande maatregelen. Nog voordat de scholen dicht waren, stond KLM al op de stoep bij de overheid voor staatssteun.

🌄Tegelijkertijd is het ook een van de eerste sectoren die ons een blik biedt op een wereld ná het coronavirus.

Terwijl de treinen en vliegtuigen weer langzaam op gang komen, is er achter de schermen een hoop gaande. Hoe vind je jezelf opnieuw uit in tijden van crisis, terwijl de wereld om je heen nog hevig naschokt?

In deze nieuwsbrief werpen we een blik van hoop op de sectoren. Duurzaamheid biedt handreikingen om het goede te doen, maar moet het nog steeds opnemen tegen economisch gewin. De artikelen laten zien dat we nu een unieke kans hebben om groene mobiliteit voor de lange termijn te realiseren.

Lees meer