🔜 Wat kun je nu doen voor de wereld van morgen?

Op het gebied van strategie voor organisaties is er veel onzekerheid op de lange termijn. Wat kunnen we straks weer doen? Hoe lang duren welke maatregelen? En wat zijn de lange termijn effecten van deze crisis op ons gedrag, regelgeving en technologie?

Tegelijkertijd wordt er nu actie gevraagd van organisaties om zich aan te passen aan de realiteit van morgen. Een nieuwe situatie vraagt om nieuw onderzoek naar de mogelijkheden in de wereld. Voor de meesten is het niet realistisch om te zeggen dat die zijn toegenomen.

💡 Maar het is ook niet realistisch om te zeggen dat er geen mogelijkheden zijn

De afgelopen weken onderzochten wij met Thaesis wat voor strategische vraagstukken er op dit moment spelen binnen organisaties. We kwamen daarbij tot vijf punten waar organisaties behoefte aan lijken te hebben:

  • Onderzoeken hoe de wereld er straks uit ziet
  • Een nieuwe invulling geven aan onze purpose
  • Snel en scherp strategisch herijken
  • Snel en wendbaar (re)organiseren
  • Anders leren werken en leidinggeven

In deze nieuwsbrief bieden wij wat inspiratievolle handvatten die aansluiten bij deze wensen. Want juist in deze snel veranderende tijden, is het goed om te blijven kijken naar wat wel kan. Zodat je gaandeweg kan bouwen aan het nieuwe normaal.

Lees meer