šŸ’­ Dit zijn de strategische vraagstukken die het coronavirus ons voorschotelt

Heb je altijd al willen weten hoe het is om te leven in historische tijden? Of was je achteraf gezien misschien liever onwetend gebleven? Na de eerste fase van adrenaline, aanpassingsvermogen en crisismanagement als reactie op het coronavirus, volgt ookĀ bij Thaesis een fase van herbezinning.

In de nieuwe werkelijkheid waar we ons sinds twee weken in bevinden, maken we keuzes die ook op de lange termijn grote invloed hebben op onze wereld.Ā Historicus en filosoof Yuval Noah Harari stelt in dit artikelĀ dat we in de strijd tegen de pandemie twee keuzes hebben:

  • Kiezen we voor monitoring met controle door de overheidĀ of voor afspraken gebaseerd op mensen die zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun gezondheid?
  • En gaan we vervolgens voor een nationalistisch isolement of een wereldwijde solidariteit?

In alle sectoren vinden momenteel veranderingen plaats die snel aanpassingsvermogen vragen. Innovaties waar eerder lang over gesteggeld werd, blijken nu snel invoerbaar: alles om het coronavirus in te dammen. Maar wat betekenen die aanpassingen voor de dag van morgen? Gaan we lukraak terug naar hoe alles voor de crisis was of komen we beter en sterker uit de crisisĀ door mooie initiatieven en solidariteit vast te houden?

Wat ons betreft is het momenteel niet de tijd voor antwoorden, maar voor de juiste vragen.Ā Daarom in deze nieuwsbrief een iets andere opzet dat je van ons gewend bent. We willen vragen stellen over de veranderingen die hetĀ coronavirus kan bieden voor sectoren als media, educatie, finance en zorg. Wat veranderde er de afgelopen weken en wat betekent dat? En omdat optimisme nou eenmaal in ons DNA zit, proberen we een hoopvol licht te schijnen. šŸ’« Juist nu er nog geen antwoorden te formuleren zijn, kunnen de juiste vragen ons op weg helpen.

Lees meer