Site pictogram Thaesis

💳 Als banken een Google-mentaliteit zouden hebben

Fintechs, speculatieve crypto’s, AI ‘gereguleerde’ algoritmes – dergelijke nieuwe intermediairs en technologieën duiken aldoor op en worden steeds invloedrijker.

Is dit een goede of slechte zaak?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Overheden juichen nieuwe start-ups over het algemeen toe. Innovatie staat voor veel bestuurders synoniem voor vooruitgang. En vooruitgang is goed. Maar bestuurders én toezichthouders moeten zich niet blindstaren op de vooruitgang die innovatie heet, want een transformatie van de financiële sector brengt grote risico’s met zich mee.

Zoals het risico van erosie van maatschappelijke waarde en het doemscenario van een financieel systeem dat oncontroleerbaar van de ene boom naar de volgende bust holt. Het risico van steeds snellere cycli van groei en crisis. Het risico van grenzeloos maar ongenuanceerd techno-optimisme. En het risico van verdwijnende democratie bij besluitvorming omdat deep algoritmes uit California de boel overnemen.

Als banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overheden niet actief aan de slag gaan met het humaan toepassen en eerlijk reguleren van deze nieuwe intermediairs en technologieën, gaan we ons economisch verkeer efficiënter faciliteren terwijl we de maatschappelijke waarde van diezelfde banken, pensioenfondsen en verzekeraars op het spel zetten.

In deze achtste editie van TRNDR Monthly daarom aandacht voor innovaties in de financiële sector, ontwrichting vs. regulering, risico’s die verwaarloosbaar lijken maar waar we vooral onze neus niet voor op moeten halen, en inspiratie om met deze veranderingen om te gaan.

Lees meer

Mobiele versie afsluiten