šŸš— (Car) sharing is car

Automotive worstelt al een tijdje. Brandstofprijzen stijgen, mensen kopen minder auto’s, gebruik van het openbaar vervoer neemt toe, en andere nieuwe mobiliteitsoplossingen bieden zich aan. Reden tot zorg? Ja en nee.

Ja, omdat de consument er niet minder op zal veranderen, autobezit niet toe gaat nemen de komende jaren en de noodzaak voor een energietransitie groeit. Nee, omdat er genoeg andere kansen liggen in deze constant veranderende markt. Om die kansen te grijpen moeten alle aanbieders van mobiliteit er wel voor open staan, en mee veranderen.

Als spelers in automotive, luchtvaart en openbaar vervoer future proof willen blijven, moeten ze de steeds digitalere, minder merkvaste en bezitloze consument tegemoet komen. Dat kan niet door alleen auto’s, vliegtuigen en treinen als focus te houden. Wel door holistischer naar mobiliteit te kijken, en deze kijk te vertalen naar bedrijfsstrategieĆ«n. Hoe precies? Daar gaat #6 editie van TRNDR Monthly over.

(Car)sharing is caring.