Over de blinde vlek van leiderschap

Leiders zijn zich bewust van de resultaten die een organisatie dient te behalen en hebben een visie op het proces dat tot deze resultaten dient te leiden. Leiders zijn zich vaak niet bewust van de bronnen van het bestaansrecht van de organisatie. Deze bronnen, dat zijn de mensen die verbonden zijn aan de organisatie. Het herontdekken van het bestaansrecht vraagt daarom volgens Thaesis om een collectieve aanpak, waarin de blinde vlek van leiderschap transformeert naar een plek van aandacht en energie. Hieronder de acht richtinggevende principes in een voorbeeld van een dergelijke aanpak, gebaseerd op Theory U van Presencing Institute.

1. Erken dat energie volgt op aandacht

Daar waar je aandacht aan besteedt, gaat de energie van de organisatie heen. We richten onze aandacht daarom op hetgeen we willen bereiken en niet op hetgeen we willen voorkomen.

2. Doorloop drie fasen in het proces

Om tot het diepste transformatieniveau te komen worden drie fasen in het proces doorlopen. Opschorten, inleven en loslaten leidt tot de fundamentele vraag van ons bestaansrecht.

3. Ga naar de randen van de organisatorische identiteit

Leiderschap focust op drie elementen in de organisatorische identiteit: de open geest (oude gedachten opschorten), het open hart (inleven in een ander) en de open wil (loslaten).

4. Ga door het oog van de naald

Door het oog van de naald gaan betekent het beantwoorden van de vragen: wat is het hoogst haalbare in onze toekomst en wat is onze zingeving.

5. Kijk de drie vijanden in de ogen

Tijdens de reis van het herontdekken van bestaansrecht worden drie vijanden ontmoet: de stem van het oordeel, de stem van het cynisme en de stem van de angst.

6. Start bij de kansen

Zoek naar openingen, uitdagingen en ontwrichtingen waar het verleden achter kan worden gelaten en waar de nieuwe toekomst kan beginnen.

7. Transformeer van debat naar dialoog

Transformeer de kwaliteit van het gesprek, door de kwaliteit van de relatie en de gedachten te transformeren. Zo kan het bestaansrecht worden herontdekt.

8. Versterk de bronnen van het bestaansrecht

Door de bronnen van het bestaansrecht te versterken, wordt de destructieve dynamica van de drie vijanden (het oordeel, het cynisme en de angst) voorkomen.