Site pictogram Thaesis

Wat innovators anders doen

Tal van industrieën hebben te maken met disruptieve innovaties. De adviseurs van Thaesis werken er dagelijks aan en de impact is inmiddels zichtbaar. Nieuwe toetreders ontwrichten aloude principes van zaken doen en de traditionele winnaars staan onder druk. Wat maakt deze nieuwe organisaties nu zo uniek? En hoe zijn de leiders van deze organisaties anders dan anderen? Thaesis deelt de inzichten uit The Innovator’s DNA van Clayton M. Christensen.

Innovators denken anders

Veel van onze opdrachtgevers denken impliciet dat innovatie in de genen moet zitten. Dat innovators een natuurlijke aanleg voor intuïtie en creativiteit moeten hebben en in staat moeten zijn om anders te denken. Dit is deels waar. Het goede nieuws: deze competenties zijn tot op zekere hoogte aan te leren. Om verbindingen en verbanden te kunnen leggen tussen ogenschijnlijk niet gerelateerde problemen is het van belang om continu nieuwe inzichten te krijgen. Christensen deed uitvoerig onderzoek onder 500 innovators en 5.000 executives. Uit dit onderzoek destilleerde Christensen vijf cruciale competenties waarop innovators excelleren.

1. Excelleer in associëren

De eerste en veruit meest belangrijke competentie is het associëren. Door te associëren wordt gepoogd om verbindingen en verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk niet gerelateerde vragen, problemen en ideeën. Innovatieve ideeën ontstaan vaak op het moment dat diverse disciplines elkaar raken. Innovators zijn in staat om de input vanuit deze verschillende velden met elkaar in contact te brengen.

2. Excelleer in ondervragen

Innovators blinken uit in het proberen te begrijpen van de context en het ter discussie stellen van de werking ervan. Ze krijgen energie van het stellen van vragen als ‘wat is”, wat veroorzaakt’, ‘waarom’ en ‘waarom niet’ en schromen niet om provocerende vragen te stellen. Deze competentie wordt samengevat onder de noemer ondervragen.

3. Excelleer in observeren

De derde competentie waarover innovators beschikken is observeren. Ze beschouwen de wereld om hen heen en nemen de tijd om gedrag van klanten, nieuwe producten, opkomende technologieën en andere bedrijven te bestuderen.

4. Excelleer in netwerken

Innovators laten zich graag uitdagen en inspireren door individuen die anders denken en in een heel andere context opereren.  Ze netwerken niet alleen met gelijkgestemden in de eigen sector, maar zijn ook op zoek naar input uit onverwachte hoeken. Dit doen zij door een kijkje te nemen in andere sectoren (benchmarking), maar ook in andere disciplines, culturen of achtergronden (freshwatching).

5. Excelleer in experimenteren

Innovators schromen niet om hun handen in de praktijk vuil te maken. Innovators experimenteren door continu nieuwe ervaringen op te doen, door pilots te starten en prototypes te lanceren. Ook blinken ze uit in het systematisch ontcijferen hoe een product of idee werkt.

Innovators handelen anders

Ondervragen, observeren en netwerken geeft innovators inzicht in het verleden en het heden. Door te experimenteren krijgen innovators inzicht in hoe een idee in de toekomst kan uitwerken. Deze inzichten zijn de brandstof voor innovators om te associëren en op deze manier nieuwe ideeën te genereren. Echter, met deze vijf competenties alleen ben je er nog niet. De echt succesvolle innovators hebben een grondhouding waarbij ze de status quo ter discussie stellen en ze voortdurend risico’s durven nemen.

Innovatieve organisaties beschikken over de vijf competenties: associëren, ondervragen, observeren, netwerken en experimenteren. Hun leiders blinken er in uit en de principes zijn diepgeworteld in de processen, waarden en mensen in de onderneming.

Mobiele versie afsluiten