Site pictogram Thaesis

Treed binnen in de Strategiekamer

Als succesvol ondernemer of effectief bestuurder excelleert u in het maken van strategische keuzes. Dit is ook het meest gehoorde antwoord op de vraag wat een strategie succesvol maakt: focus door duidelijke keuzes. Helder zicht op wat we (niet meer) gaan doen is cruciaal. De huidige marktomstandigheden verlangen van u om dat sneller en vaker te doen. Na iedere keuze staat u voor de uitdaging om uw organisatie in beweging te krijgen. De vraag is natuurlijk: hoe?

Figuur: onderzoek Thaesis onder ondernemers, bestuurders en investeerders (N=65, december 2015)

Cultuur verslindt strategie met gemak

Thaesis betrekt uw organisatie vanaf het allereerste moment in het strategieproces. Sleutelfiguren binnen en buiten uw organisatie doen mee in de strategievorming. Daarom begrijpen zij de impact van keuzes, onderschrijven zij deze en worden zij gemotiveerd om de strategie te gaan realiseren. Deze betrokkenheid van sleutelfiguren is het op één na meest gehoorde antwoord op de vraag wat een strategie succesvol maakt. Iedereen kent wel de spreekwoordelijke la waarin het strategisch plan in al zijn schoonheid wordt opgeborgen. “De strategie is bepaald, we gaan weer over op de orde van de dag.”

Thaesis biedt met de Strategiekamer een bewezen aanpak aan

Opgericht in 2006, heeft strategie adviesbureau Thaesis inmiddels meer dan 250 strategische adviestrajecten afgerond. De Strategiekamer is de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken uit deze ervaring. De Strategiekamer heeft acht kenmerkende eigenschappen.

  1. Team: stel zelf uw team samen met zes tot acht sleutelfiguren uit uw organisatie. Bij voorkeur een combinatie van ervaring, talent, inspiratie en expertise.
  2. Bijeenkomsten: uw team wordt in een overzichtelijk aantal bijeenkomsten gefaciliteerd in het bepalen van de strategie.
  3. Gemeenschappelijke taal: uw team creëert een gemeenschappelijke taal. Daarmee worden strategische vraagstukken helder, scherp en eenduidig met elkaar geadresseerd.
  4. Inzichten van buiten: trendonderzoek, prikkelende lezingen, visiepanels en interviews met uw klanten en stakeholders verbreden uw horizon.
  5. Werkwijze: uw team maakt gebruik van methodieken, werkvormen en interventies om geïnspireerd, gedegen en samen tot de essentie van de strategie te komen.
  6. Draagvlak: daar waar wenselijk of nodig vindt terugkoppeling naar en afstemming plaats met toezichthouders, medezeggenschap en medewerkers.
  7. Voorbereiding: waardevolle inzichten van binnen en buiten uw organisatie worden verzameld en zo nodig worden aanvullende analyses uitgevoerd.
  8. Persoonlijke groei: deelnemers leren veel over uw markt, uw organisatie en het maken van strategische keuzes. Dit leidt tot persoonlijke groei in strategievorming.

U wordt in de Strategiekamer bedreven in het samen maken van strategische keuzes. Op die manier ondersteunt uw cultuur de te realiseren strategie. Met gemak.

Mobiele versie afsluiten